Komunální volby 2022 – speciál z Rakovníka

V letošním roce kandiduje v Rakovníku 7 politických subjektů. Je to o 2 méně, než v roce 2018, kdy se o hlasy voličů ucházelo 9 subjektů.

Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

  1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?
  2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?
  3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?
  4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Pořadí odpovědí kandidujících subjektů je abecední podle jejich názvu.

Odpovědi se nijak jazykově, stylisticky ani typograficky neupravují.

Na jednotlivé odpovědi měl každý subjekt nejvýše 1000 znaků (včetně mezer). Při delší odpovědi se za poslední slovo, které překročilo limit 1000 znaků, vkládají tři tečky a informace „zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků“.

Klikněte si na odpovědi jednotlivých kandidujících subjektů v Rakovníku:

ANO 2011 a ČSSD s podporou nezávislých

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Na nárůst cen energií by město mělo reagovat dvěma způsoby. Především si musíme uvědomit, že většina našich obyvatel pracuje v průmyslové zóně nebo ve službách, takže jejich příjmy nejsou rozhodně velké. Mají problémy vyjít z měsíce na měsíc a my nechceme drtivé dopady krize na rodinné rozpočty prohlubovat. Proto po dobu alespoň dvou až tří let nechceme zvyšovat ceny svozu komunálního odpadu pro občany. Dopady zákonného navyšování cen skládkování i téměř 20ti procentní inflace by mělo nést město. To má možnost rozumných úspor a samozřejmě mu díky vysokým cenám rostou příjmy ze sdílených daní, přičemž jen pro letošek lze předpokládat nárůst příjmů o 12-13 mil Kč.

No a za druhé se město musí zaměřit na energetické úspory a alternativní zdroje vytápění budov v majetku města nebo jím zřizovaných společností, ať už jde o školy, kulturní zařízení nebo sportoviště.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Přes centrum města projede denně cca 600 kamionů. Co to znamená pro kvalitu ovzduší, dopravu a stav komunikací si nemusíme vyprávět. Takže obchvat a s ním související přivaděč ve směru od Lišan jsou pro Rakovník klíčové stavby. Už ve volebním období 2014-2018 jsme vyvíjeli maximální tlak na urychlení projektových prací, vyčleňovali jsme pozemky pro stavbu atd. Předpokládám, že i současné vedení radnice nenechávalo věc usnout, byť pravidelné informace o tom nemáme. Nicméně teď už je míč na straně investora, který musí především zajistit výkup pozemků soukromých subjektů a finanční pokrytí akce. Město má možnost jen politického tlaku.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Náměstí rekonstrukci včetně sítí nepochybně vyžaduje a musíme počítat s tím, že bude hodně nákladná. Celkově se mi návrh docela líbí, ale mám dvě připomínky. Především je potřeba maximalizovat výsadbu zeleně tak, aby se z centra města nestal v létě rozpálený kotel. A za druhé mi přijde nelogické zamezení průjezdu kolem 2.ZŠ s odůvodněním, že tak před kostelem vznikne místo pro koncerty a podobně. Proboha místo pro pořádání takových akcí přece vzniká cca 60 metrů odsud ve vnitrobloku právě rekonstruované knihovny! I v rámci vlastní rekonstrukce náměstí je pamatováno na zpevněnou plochu před radnicí, takže zase místo, kde se lidé mohou scházet! Nějak nevím, jestli patnáctitisícový Rakovník potřebuje tři takové plochy… A navíc předpoklad, že rodiče malých dětí ze 2.ZŠ budou využívat K+R parkoviště na severní straně náměstí se bude míjet s realitou. Lidé budou svoje ratolesti vysazovat z aut na rohu Nádražní ulice, takže na místě, kde je provoz a kde pohyb dětí zrovna bezpečný nebude.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Víte, jsem přesvědčený, že Rakovník patří k nejhezčím okresním městům našeho kraje. Rozhodně má turistům co nabídnout a navíc leží v blízkosti řady památek, ať jde o Křivoklát nebo třeba Krakovec. S většinou z nich je dokonce propojený cyklostezkami. V minulosti jsme město propagovali formou videopozvánek na sítích, které měly úspěch, formou příspěvku na provoz historického vlaku se zastávkou u nás a tak dále. Problém je ale v tom, že tohle všechno k nám přivádí turisty jen na jeden den. Bude proto nutné úzce i v jejich zájmu spolupracovat s místními podnikateli zejména v oboru ubytování a stravování a pokusit se nabízet turistům balíčky. Ty mohou obsahovat například vstupné do některých památek, vstupy do bazénu, výhodné ubytování a bezpečné uložení kol pro cykloturisty a podobně.

Ruku v ruce s tím pak musí pokračovat moderní propagace.

Komunistická strana Čech a Moravy

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město by mělo ve svých odběrných místech udělat odbornou analýzu spotřeby na základě on-line měření energií.

Podrobná data o spotřebě  využít k maximálnímu úspornému provozu, aktualizovat fakturační hodnoty s dodavateli.

Jako druhý krok maximálně využít dotační tituly pro instalování obnovitelných zdrojů energie jako je FVE a bateriové úložiště. U budov s teplovodním topením se můžou zvýšit akumulační kapacita teplé vody. Zajímavým krokem bude vypracování studie na využití větrné energie z nedalekých kopců Uvedená opatření efektivitu zvýší úspory se spojením tarifu dle denních cen a zapojením řídícího systému, který řídí spotřeby dle aktuálních cen. Vysoká cena - minimální odběr a opačně. 

Samozřejmě je důležité odstranit příčinu drahých energií. Česká republika má jednu z nejlepších distribučních sítí na světě, má také dostatek levných výrobních kapacit, bohužel konečný odběratel má jednu z nejdražších cen na světě. Při ceně 450 EUR/MWh, se stává český průmysl ne konkurence schopný. Proto   …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Obchvat Rakovníka jsme dlouhodobě považovali za potřebnou investiční akci. V r. 2018 jsme pro spoluobčany uskutečnili  informační akci o připravované výstavbě. Dostali jsme výklad a určité přísliby,  jak by měla výstavba východního obchvatu probíhat. Bohužel po nástupu nového vedení Stč. kraje se situace změnila, na obchvat města se nespěchá. Rakovník je stále více ucpaný automobilovou, hlavně nákladní dopravou. V dopravních špičkách je v okolí komunikací nezdravé až škodlivé prostředí. (Hluk, poškozování komunikací a narušování statiky domů.)

Jde o krajskou stavbu, která pro současné vedení Stč. kraje není prioritou. Dostatečný tlak v krajském zastupitelstvu nevyvíjí ani zástupci z Rakovníka. My chceme podpořit urychlené zahájení přípravných stavebních prací. Zároveň podporujeme snahu o získání určitých

dotačních prostředků určených pro výstavbu obchvatů měst a obcí.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Architektonický návrh na úpravu náměstí je ta nejjednodušší fáze příprav. Realizace akce bude obnášet komplexní rekonstrukce sítí včetně kanalizace. Musí se brát v úvahu vysoká finanční náročnost. Akce si vyžádá důkladné plánování postupu, aby nebyl "umrtven " život na náměstí. Současná ekonomická situace asi neumožní brzkou realizaci.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Rakovník se nachází nedaleko trasy Praha- Karlovy Vary by mohlo využít této své polohy. Pro posílení cestovního ruchu nám  v Rakovníku chybí ubytování hotelového typu. V Rakovníku byli v minulosti i prohlídky města s průvodci.

Rakovník obklopuje především krásná příroda jako je Křivoklátsko, Jesenicko, okolí řeky Střely a Podžbánsko.

Pro přilákání turistů ale i pro lepší život občanů města by zastupitelé měli bojovat o zvýšení přístupnosti města především moderní dopravou jako je železniční doprava. Zástupci KSČM podporují moderní železniční spojení mezi městy Plzeň - Rakovník - Kladno - Praha, uvedená trať by významně pomohla v dopravní obslužnosti Rakovnických občanů s okolními krajskými městy. Samozřejmě by přilákala i turisty z Plzeňska a Kladenska především z řad cyklistů. Jelikož Rakovnicko má řadu krásných cyklostezek. Které by se měly neustále rozšiřovat. Měly by se cyklostezkami propojit okolní města a vybudovat cyklostezku Beroun-Rakovník-Jesenice-Plzeň. Na Moravě jsou vinné stezky  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

MĚSTO PRO VÁS A STAROSTOVÉ

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město bude muset reagovat ve svém rozpočtu na nárůst cen energií určitě ve svých příspěvkových organizacích, jako jsou mateřské a základní školy, knihovna, kulturní centrum, provoz sportovišť včetně bazénu aj. Samozřejmě se musí neodkladně zamyslet nad využitím obnovitelných zdrojů i hledáním úspor všude tam, kde to může ovlivnit.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

V současné dopravní situaci každý obchvat spěchá a zároveň očima řidičů a občanů se nerealizuje potřebným tempem, nutný je a my chceme za město v pokračování jeho realizace maximálně pomoci součinností se Středočeským krajem.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Nám se projekt obnovy Husova náměstí i jeho blízkého okolí líbí, tento prostor potřebuje rekonstrukci kanalizace, úpravu některých ploch včetně určitě potřebného vodního prvku a další zeleně. Náměstí už pomohla úprava dopravního režimu včetně závorového systému, v současné době se dokončují i úpravy u kostela v souvislosti se stavbou víceúčelového centra. Husovo náměstí má svoji historii a atmosféru a je na nás, aby mělo i hezkou přítomnost a budoucnost.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Co se týká turistického ruchu, má naše město historické památky, velmi zajímavé je pro turisty a cykloturisty i okolí včetně krásných cyklostezek směr Křivoklát i opačným západním směrem, ŕozsáhlou a podařenou investicí byla výstavba nového aquacentra, výborně funguje informační centrum a z participativního rozpočtu budou financovány nové informační tabule po městě. Současná turistika ale volá po zážitku, u nás je to na republikové úrovni letní Cyklování, na užší úrovni hudební akce a právě takových akcí a jim podobných je potřeba nabídnout zejména v letních měsících více. Šikovné organizátory máme, je potřeba je podpořit finančně, podporujeme i výstavbu dalších cyklostezek.

Občanská demokratická strana

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město musí reagovat a připravit se na nepředvídatelný pohyb cen energií, aby zajistilo provoz škol a školských zařízení, budov úřadu, sportovních a kulturních objektů, veřejného osvětlení a řady dalších objektů v majetku města.

Bude nezbytné:.

okamžitě přijmout úsporná opatření v nakládání s energiemi

pokusit se vysoutěžit na burze energií co nejlepší cenu na rok 2023

upravit rozpočet města na letošní a hlavně příští kalendářní rok s dostatečným objemem financí na provoz

zahájit instalaci fotovoltaiky na již vytipovaných budovách města a postupný přechod na obnovitelné zdroje energií.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Obchvat je velmi důležitý pro odlehčení dopravy v centru města a zlepšení životního prostředí našim obyvatelům. Hlavně se odkloní kamionová přeprava z průmyslové zóny. V současné době probíhá stavební řízení, které by v horizontu jednoho roku mohlo skončit stavebním povolením. Jelikož se jedná o investici středočeského kraje, jsou možnosti města uspíšit realizaci omezené na spolupráci při přípravách a vlastní výstavbě obchvatu. Vedení kraje při jednáních s vedením města potvrdilo důležitost této investice a zařadilo jí mezi své prvořadé. Důležité bude zařadit tuto investici di rozpočtu kraje a zajistit financování. K tomu může přispět i současný starosta města, co by zvolený krajský zastupitel.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

S návrhem studie na budoucí podobu Husova náměstí jsme spokojeni. Studie zachovává historický ráz centra, betonové dlažby nahradí přírodní materiály, dojde k rozšíření zeleně a vzniku vodního prvku. Studie byla také veřejně projednána a některé návrhy na změny byly zakomponovány do prostoru náměstí. Je nutné zdůraznit, že studie předchází vlastnímu projektovému zpracování podoby náměstí, kde může ještě dojít k částečným úpravám.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Rakovník a okolí navštíví ročně tisíce turistů, kteří přijedou hlavně za historickými památkami, kulturními a sportovními aktivitami, nebo prostě jen projíždí. Jen v loňském roce se zastavilo v našem Informačním centru celkem 28 tisíc zájemců o informace a propagační letáky či materiály.

Přilákat více turistů by pomohla především větší nabídka ubytovacích a stravovacích kapacit.

Co se může zlepšovat je péče o veřejné budovy a prostory, městskou zeleň a celkový vzhled města. Dále zvýšit informovanost o zajímavostech města a okolí a tradičních akcích na sociálních sítích, prezentovat se i v rámci EU. Více spolupracovat při sdílení informací s krajskými organizací, konkrétně s Muzeem TGM a Rabasovou galerií. K tomu všemu může přispět přestěhování Informačního centra do nových atraktivních prostor v rámci nové knihovny v centru města.

Vnímáme vetší zájem mimorakovnické veřejnosti o návštěvy nově zrekonstruovaného bazénu a Tyršova koupaliště, které navíc nabízí i doprovodné programy pro své  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

SMĚR Rakovník - nestraníci

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Jako každý druhý, i město si musí zjistit, kde je možné energie uspořit, a pokud to nebude stačit, bude muset hledat úspory jinde. Například snížením investičních akcí nebo v nejhorším případě i omezením provozu městských budov. Do budoucna si město musí připravit energetickou studii s využitím alternativních zdrojů. S cenami samotných energií město těžko něco udělá, ale může připravit pomoc potřebným. Například zřízením potravinové banky nebo zaměstnáním lidí hledajících práci při úklidu města.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Velmi až životně. V podstatě se jedná o nejdůležitější prvek při řešení zoufalé dopravní situace ve městě. Všechny ostatní prvky na výstavbu obchvatu navazují. Jako jedinou možnost uspíšení obchvatu vidíme komunikaci s majiteli pozemků pod obchvatem, neboť právě jejich pozitivní přístup může pomoci nejvíce. Dále je potřeba do investičních akcí zahrnout nutnou součinnost města při výstavbě podmiňujících staveb.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Návrh na budoucí podobu náměstí není v jádru špatný a drobné chybičky ve studii lze jistě vychytat v dalších stupních dokumentace. Nás ale daleko více zajímá stav a podoba toho, co je pod náměstím, tedy historických inženýrských sítí. S těmi je potřeba začít. Zvlášť, když na rekonstrukci náměstí ještě dlouho nebudou peníze.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Zde je potřeba zmínit nedostatek ubytovacích prostor pro turisty, protože většina těch stávajících je využívána pro potřeby firem a pracovníků. Město by tedy mělo podporovat tuto výstavbu. Město také nesmí zapomínat na řešení parkování pro osobní automobily a pokračovat v podpoře kulturních a sportovních akcí ve městě.

Společně pro Rakovník

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Město by mohlo například redukovat veřejné osvětlení, ovšem takovým způsobem, aby neutrpěla bezpečnost. Po domluvě s provozovatelem upravovat vnitřní teplotu ve veřejných budovách na únosnou mez. Hledat, společně se subjekty, které obhospodařuje, možnosti, které by úsporu energie umožnily, ale vždy tak, aby to nebylo na úkor obyvatel města. Dalším řešením, byť je to běh na dlouhou trať, by byl prostřednictvím alternativních zdrojů zisk částečné energetické soběstačnosti, podobně, jak se to povedlo řadě obcí v Rakousku či Německu. I v naší republice již některé příklady jsou, ale týká se to spíše malých obcí. Další možností by mohla být dohoda mezi průmyslovými továrnami jako je P&G apod. o dodávkách tepla do městských sítí, ale to vše jsou zatím jen úvahy, které ovšem mohou reálně nastat.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Město Rakovník již několik let, možná desetiletí, bojuje za zbudování obchvatu, který vedení různých stran vždy před krajskými volbami slibuje, ale během volebního období se tento slib vždy nějak záhadně vytratí. V Rakovníku je mnoho podniků, kam zajíždí těžká nákladní kamiónová doprava (Valeo, Rakovník, Brano, Eberpecher, Anexia a další) v rámci zásobování, či pro vyrobené zboží. Stačí pár kamionů, které poruší stávající dopravní předpisy, a jsme svědky toho, že ve městě kolabuje doprava. Pár uzavírek některého úseku „Karlovarky“ a v Rakovníku jsou zácpy, které narušují relativní klid v našem městě. Již takto máme ve městě velice hustý provoz kolem 14.00 hod., kdy do výše jmenovaných podniků najíždí zaměstnanci na odpolední směnu a naopak před 15.00 hod., kdy odjíždí zaměstnanci domů z ranní. Bavíme se tu o všedních dnech. Rakovník by si obchvat zasloužil, třeba už jen proto, jak dlouho na něj obyvatelé tohoto královského města čekají. Podle posledních informací je vše na dobré cestě díky  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Projekt náměstí, tak jak byl předložen veřejnosti, má jeden velký nedostatek a tou je velice špatně udělaná vizualizace. Ta na veřejnost od začátku působila jako jedna velká betonová plocha, při hlubším seznámení se s projektem ale zjistíte, že není. „Facebookový odborník“ nechce zkoumat detaily, on se chce postavit na tu stranu, která mu připadá správná a diskutovat s nepřáteli. Pokud možno anonymně. Náměstí si zaslouží vodní prvky. Současné klima nevypadá na to, že by se v budoucích chtělo umoudřit a tak bychom tomu měli jít naproti. Vše ovšem souvisí na většinovém názoru a možné shodě.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

Město Rakovník žije tradičně velice bohatým kulturním životem, ať jde o akce kulturní, např.: celostátní divadelní přehlídky Popelku nebo regionální Wintrův Rakovník, celostátní loutkohereckou přehlídku Letnice, pěvecký festival vokální tvorby Rakovník bratří Burianů, Konšelský Tuplák, Alternativu, Zahrádky a mnoho dalších. Nebo akce ryze sportovní: populární pochod Rakovnická 60 nebo akce, které jsou mixem obojího např. Cyklování, O zlatou kuličku a další. Rakovník je kousek od řeky Berounky, kousek od hradů Křivoklát, Krakovec. Jeho okolí je propleteno spoustou cyklostezek s možností mnoha turistických cílů. Co však městu Rakovník schází, je možnost ubytování s kapacitou nejméně autobusu návštěvníků. Dále by městu prospělo propojení kulturních akcí s dalšími akcemi v blízkém okolí. Tak lákavá nabídka pro turisty na celý víkend v současné době chybí a jistě je možné v této oblasti ještě mnoho uskutečnit…

Změna pro Rakovník

1. Jak by město mělo reagovat na narůstající ceny energií?

Zastropování cen energií a pohonných hmot lze jen rozhodnutím vlády ČR. Pokusíme se však snížit cenu za vodné a stočné. Instalací fotovoltaiky na čistírnu odpadních vod (ČOVku) lze ušetřit na jejích provozních nákladech a vytvořit prostor i pro snížení za vodné a stočné. Investici navíc lze řešit v rámci dotačního projektu „OBEC 2030“.

Na provozních výdajích města budeme šetřit následujícími opatřeními: Na vhodné městské budovy budeme instalovat fotovoltaické zdroje energie – školy, školky či bazén.

Prostřednictvím dotačních titulů budeme postupně obměňovat lampy za tzv. chytré a úsporné, které eliminují světelný smog a šetří městský rozpočet.

Podpoříme další investice do rekonstrukcí městských sportovišť a budov – sportovní haly a zimního stadionu či mateřského centra Paleček, které jsou dnes nehospodárné a zastaralé.

2. Jak moc je pro Rakovník důležitý obchvat? Snažili byste se jeho stavbu uspíšit? Pokud ano, jak?

Obchvat města Rakovníka by měl být krajskou prioritou. Je dobře, že investici převzal kraj. Město Rakovník nemá takové rozpočtové možnosti, aby mohl takto nákladnou investici realizovat. Z možností města je třeba kraji převést dotčené městské pozemky, což jsme v tomto období v zastupitelstvu podpořili a apelovat na ostatní majitele pozemků, aby učinili totéž. Jakmile budou vypořádány majetkoprávní záležitosti a vydáno stavební povolení, věříme, že se stavba hne rychle dopředu. Jen tak se zbavíme kamionové dopravy v centru města mířící do průmyslové zóny. Za Změnu pro Rakovník můžeme říci, že kraji v tomto budeme partnerem a nápomocni, jak jen to bude možné. Jako důležitý argument pro urychlení stavby jsme iniciovali umístění měřící stanice kvality ovzduší do centra, což nám kraj přislíbil pro příští rok.

3. Jste spokojeni s návrhem na budoucí podobu náměstí? Co byste případně změnili?

Jsme rádi, že na apel široké veřejnosti proběhlo veřejné projednání studie revitalizace Husova náměstí a vzali se na vědomí a zapracovali četné připomínky obyvatel. Budeme podporovat takovou revitalizaci, kde bude počítáno s dostatkem zeleně a zelených ploch, funkčním vodním prvkem, využitím dešťové vody pro zálivku stromů, kvalitními místy pro setkávání obyvatel a kulturně-sportovní akce a bezpečný pohyb chodců i cyklistů se zachováním možnosti placeného parkování, jak je tomu i dnes. Samozřejmostí pak musí být dostatek parkovacích míst v blízkém okolí náměstí.

4. Jak by se dalo do Rakovníka přilákat víc turistů? Co by v tom mělo dělat město?

V rámci participativního rozpočtu uspěl projekt informačních panelů před naše městské památky, budeme i nadále podporovat tento projekt a jeho rozšíření. Rakovník má obrovský dosud nevyužitý potenciál se prezentovat jako vstupní brána do Křivoklátska. Investovat by se tak mělo více do rozvoje cyklostezek a celkově infrastruktury pro turisty, odpočívadla, dobíjecí stanice pro elektrokola či další infopanely. Programovou prioritou Změny pro Rakovník je i obnovení slávy botanické zahrady, která se nachází hned vedle aquaparku u nádraží a cyklostezky a byla by tak skvělým turistickým zpestřením. Také pozveme do našeho města řezbáře a podpoříme vznik nové tradice, která oživí veřejný prostor dřevěnými sochami. Máme nádherné památky a krásné historické centrum. Spolu s výborným pivem Bakalář a kvalitní gastronomií je na čem stavět. Celý program „50 změn k lepšímu“ a kandidátní listina jsou zveřejněny na našich webových stránkách www.zmenaprorakovnik.cz nebo facebook stránkách Změna pro Rakovník  …zbytek odpovědi přesáhl limit 1000 znaků

Spustit audio