Košíkářské řemeslo je inspirativní, rozvíjí jemnou motoriku a tříbí mozek. Pletení košíků se věnoval i Karel IV.

24. srpen 2021

Mezi nejstarší řemesla na světě patří košíkářství. Má mnoho podob především podle používaných materiálů ale podle způsobu pletení. Oboje spolu souvisí a liší se podle oblastí. Košíkáři u nás zpracovávají slámu, orobinec, a především proutí. V Asii třeba bambus nebo ratanové liány. V každém případě jde o materiály, které podléhají zkáze, a tak se proutěné výrobky v archeologických nálezech objevují jen velmi zřídka.

Proutěné výrobky ale po sobě zanechaly různé otisky, a tak víme, že košíkářské řemeslo se po tisíciletí v podstatě nezměnilo. Předává se z generace na generaci. I když dnes už o řemeslo takový zájem není, nadšenci se snaží zachovat tradice mistrů košíkářů. Třeba košíkář Martin Mádle se učil od mistrů z Podkrkonoší.

„Mistři košíkáři dokážou vyrobit z proutí nepřeberné množství věcí. Plete se primárně z vrby, každá se hodí k něčemu jinému. Asi nejlepší užití má vrba košíkářská,“ vysvětluje Martin Mádle při pletení pleváku či bramboráku, tedy koše, který se hodí na zahradu na brambory nebo plevel. Sám preferuje vrby s „hlavou“, které známe z Ladových obrázků. Jejich pruty nejsou na rozdíl od vrbového proutí pěstovaného na polích úplně stejné, ale pro styl podkrkonošského košíkářství to nevadí. Je hrubší než moravské a výrobky mají využití hlavně v zemědělství.

Sledovat košíkáře při práci je radost a může být třeba i inspirací. „Nemyslím si, že by to bylo tak složité, když jsem se to naučil i já. Ale má to svoje zákonitosti,“ říká skromně Martin Mádle s tím, že jinak se dělá dno koše, jinak stěna koše a jinak takzvaná uzávěra. „Pokud se proutek zlomí, tak se nahradí, a pokud se při tom výpletu jenom vyklestí, tedy ohne, tak se pokračuje dál,“ dodává.

Košíkářství rozvíjí stejně jako další činnosti, kdy každá ruka dělá něco jiného, jemnou motoriku a tříbí mozek. Košíkářství se věnoval i král Karel IV. Pletení košíků a dalších výrobků nejen z proutí můžete obdivovat na různých řemeslných trzích a slavnostech. Existují i košíkářské kurzy, a tak si třeba po vzoru našich předků za dlouhých zimních večerů sami na příští sezonu upletete košík na houby, bramborák nebo dokonce nůši.

Spustit audio