Kouří se vám z okapu? Vodárny přišly na to, že jste načerno napojeni na splaškovou kanalizaci

Kouřostroj Středočeských vodáren
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Kouřostroj Středočeských vodáren

Středočeské vodárny používají na zjištění černých přípojek na splaškovou kanalizaci takzvaný kouřostroj. Letos tak odhalily desítky neoprávněných napojení domů.

Kouřostroj je malá krabice, která vhání přes ventilátor kouř do kanálu. Tímto jednoduchým způsobem pak zaměstnanci Středočeských vodáren zjišťují černé přípojky dešťové vody právě na splaškovou kanalizaci.

Do ní smí přijít výhradně splašky z toalet, koupelen nebo kuchyně. Dešťová voda musí končit v dešťové kanalizaci nebo v sudech a nádržích na zahradě. Za černé připojení hrozí majitelům pokuty až 200 tisíc korun. 

Deštová voda prodražuje provoz čistíren odpadních vod. Čerpadla totiž pracují na plný výkon a tím se neúměrně zvyšuje spotřeba elektrické energie.

Kouřostroj využili například Hostivice, Trpoměchy nebo Mšecké Žehrovice. 

Kouřostroj Středočeských vodáren