Kouřimskou kapli sv. Kateřiny zdobí fresky andělů hrajících na středověké nástroje

3. duben 2015
Česko – země neznámá

Ve středočeské Kouřimi stojí kostel sv. Štěpána, který nechal postavit král Přemysl Otakar II. Stavba začala založením kněžiště spolu s jedinečnou kaplí sv. Kateřiny, která je považována za jednu z nejcennějších památek raně gotické architektury v Čechách. Její součástí je drobná prostora vyhloubená pod úrovní podlahy, kde býval ve velikonočním čase upravován symbolický Boží hrob, do kterého se dá po několika schodech sestoupit.

Kaple má osmiboký tvar a úchvatnou hvězdicovitou klenbu spočívající na středovém svazkovém pilíři. Jedná se o nejstarší zachovalou ukázku užití trojpaprskového klenebního systému ve střední Evropě.

Pod vrstvou několika nátěrů a omítek objevili restaurátoři na stěnách a klenbě v letech 1999 až 2006 unikátní gotické nástěnné malby z doby kolem roku 1410. Fresky mají vedle historické hodnoty také mimořádnou cenu z hlediska muzikologie. Jedinečnost malířské výzdoby spočívá ve vyobrazení andělského kůru na klenbě, kde 24 andělů hraje na rozmanité středověké hudební nástroje.

Detail pilíře v kapli sv. Kateřiny

Raritou jsou andělé hrající na dudy, bubínek, triangl nebo trumšajt – nástroj, kterému se v italštině říká „tromba marina“ neboli námořnická tuba. V dávné minulosti totiž trumšajt využívali námořníci k orientaci v mlze na moři.

Další andělé pak hrají na harfu, šalmaj, zvonky, fidulu, trubku, portativ, loutnu a méně známé středověké nástroje – kvinternu, žaltář, citeru a tzv. české křídlo – středověký vícestrunný drnkací nástroj, jehož původ bývá spojován s českými zeměmi.

Anděl hrající na citeru

Na stěnách kaple najdete ale i obrazy, které se vztahují k legendě sv. Kateřiny. Ve středověku do kaple vletěl kulový blesk, který na jedné stěně malbu poškodil. Dodnes je v tomto místě možné vidět rýhy ve zdivu.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4309.823381373416!2d14.977107398200886!3d50.0033248790619!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDAwJzA4LjYiTiAxNMKwNTgnNDEuNyJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1428054422881" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio