Kov, dřevo a kámen. Tyto materiály dominují nové křížové cestě vybudované mezi Bílovcem a Bílovem

Ocelová křížová cesta v Bílovci
Ocelová křížová cesta v Bílovci

Obec Bílovec a sousední Bílov nedaleko Ostravy mají od letošního roku novou křížovou cestu. Jde o vůbec první křížovou cestu vybudovanou v Moravskoslezském kraji v 21. století. Vedle duchovního významu, který symbolizuje cestu spojenou s ukřižováním Ježíše Krista, se tato moderně ztvárněná křížová cesta stala na Novojičínsku i oblíbeným místem procházek a výletů.

Na Velký pátek 30. března 2018 jí požehnal bílovecký farář, děkan Lumír Tkáč. Ten také spolu se starosty Bílovce a Bílova rozhodoval o celkové podobě křížové cesty i jejím umístění a trase.

Křížovou cestu najdou poutníci i výletníci jihozápadním směrem od města Bílovce. Vede klidnými zákoutími po částečně zpevněné komunikaci, mezi poli, loukami a lesy. Celková délka křížové cesty jsou zhruba dva kilometry, takže tam a zpátky ji zvládnou zdolat i méně zdatní jedinci, senioři nebo rodiče s dětmi. Celou trasu navíc lemují odpočinková místa a lavičky.

Autory jednotlivých zastavení na křížové cestě jsou architekti spjatí se zdejším krajem - Tereza Hozová a David Grabec. Jejich moderní pojetí křížové cesty ladí s použitými materiály, kterými jsou kov, beton a dřevo. V případě kovu jde o speciální ocel zvanou corten, která postupem času získává na povrchu rezavou patinu.

Každé ze zastavení tvoří silueta anebo dvojice siluet, které jsou spojeny s křížem jako hlavním symbolem křížové cesty. Zastavení je celkem patnáct. Vedle tradičních čtrnácti symbolizuje poslední patnácté naději a víru křesťanů ve vzkříšení.

Zastavení:

 1. Ježíš odsouzen k smrti
 2. Ježíš přijímá kříž
 3. Ježíš padá pod křížem poprvé
 4. Ježíš potkává svou Matku
 5. Šimon Kyrenský pomáhá Ježíši nést kříž
 6. Veronika podává Ježíši roušku
 7. Ježíš padá pod křížem podruhé
 8. Ježíš napomíná plačící ženy
 9. Ježíš padá pod křížem potřetí
 10. Ježíš zbaven roucha
 11. Ježíš přibit na kříž
 12. Ježíš umírá na kříži
 13. Tělo Ježíše sňato z kříže
 14. Tělo Ježíše uloženo do hrobu
 15. Ježíš vzkříšen