Krádež cholinské madony

Z poutního chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Cholině zmizela vzácná gotická soška Panny Marie z počátku 15. století. Vzácnou sakrální památku, jíž se během šesti staletí klaněly statisíce poutníků, někdo ukradl 10. července 1996.

Umělecká hodnota sošky je nevyčíslitelná, odborníky je odhadována na čtyři miliony korun.

Z krádeže byli obžalováni tři muži, které ale soud osvobodil pro nedostatek důkazů. Po deseti letech byla soška objevena rakouskou policií u vídeňského starožitníka, ten ji získal od překupníka z Innsbrucku. Starožitník ale dílo poškodil neodborným restaurátorským zásahem: tím, že je vykoupal v louhu.

Po dvou letech složitých soudních jednání, do nichž se zapojilo kromě Arcibiskupství olomouckého i ministerstvo kultury, byla znehodnocená soška navrácena do vlasti. Po odborném restaurování se vrátila do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Cholině. Později byla rovněž vytvořena její kopie.

Příběh o odcizení a navrácení vzácné církevní památky napsal Jan Sulovský. Dramaturgie Petra Hynčíková. Režie se ujal Tomáš Soldán, v hlavních rolích se představili Lukáš Červenka a Václav Bahník.

autor: sul
Spustit audio