Křížová cesta v Olešnici na Blanensku zobrazuje symbolicky bolesti zdejšího regionu

28. listopad 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Velmi zajímavě zpracovanou křížovou cestu mají v Olešnici na Blanensku na jižní Moravě

Velmi zajímavě zpracovanou křížovou cestu mají v Olešnici na Blanensku na jižní Moravě. Na podkladě klasické křížové cesty, která symbolizuje utrpení Ježíše Krista, navázali tvůrci symboliku bolestí a strastí, kterými si Olešnice a blízké okolí v minulosti prošly či stále procházejí.

Poutníci se tak mohou setkat s odkazy na povodně, náboženskou nesnášenlivost, chudobu, či osamělost nebo třeba i na pomluvy. V křížové cestě jsou zachyceny důležité okamžiky v historii místního mikroregionu. Na začátku i na konci cesty jsou informační tabule s vysvětlením jednotlivých zastavení. V jejich pravém dolním rohu je QR kód. Po jeho načtení mobilním telefonem vás aplikace zavede na internetový odkaz, kde je tato tabule v elektronické podobě. Každý výletník si tak může tuto virtuální ceduli odnést s sebou a během cesty si význam symbolů znovu připomenout.

Přibližně dvoukilometrová cesta do kopce se v krajině klikatí a vyjadřuje tak podobnost s lidským životem, který bývá skrze bolesti často složitý. Křížová cesta končí symbolicky u rozhledny, aby bylo patrné, že překonané a odpuštěné bolesti dávají člověku možnost podívat se v životě dál a utrpení nahlížené z nadhledu nám může pomoci objevit jeho smysl. Křížová cesta není jen vyjádřením bolestí a ran Kristových, ale také přislíbením skutečnosti, že jeho rány jsou i naše rány, které v dějinách potkávaly a potkávají zdejší lidi a kraj.

Cestu označují úzké betonové sloupky, na jejichž vrcholu jsou kovářem vymodelované symboly Ježíšova utrpení

Jedním z cílů autorů bylo, aby jednotlivá zastavení ráz krajiny narušovala co možná nejméně. Na první pohled tedy působí velmi nenápadně. Zpracovaná jsou jako úzké betonové sloupky, na jejichž vrcholu jsou kovářem vymodelované symboly Ježíšova utrpení.

Duchovní otcové

Koncept křížové cesty bolestí regionu Olešnicka vytvořil místní farář Pavel Lazárek. Na výběru témat a námětů se pak podíleli olešničtí farníci. Projekt zpracoval místostarosta Josef Kánský, který je zároveň technikem stavebních investic Biskupství brněnského. Autorem návrhů a modelů je umělecký kovář Petr Cach z Oldříše. Základnímu kameni požehnal 27. září 2009 při návštěvě Brna papež Benedikt XVI. Slavnostní otevření křížové cesty se pak konalo 5. srpna 2016.

Křížová cesta končí symbolicky u rozhledny

Přestože křížová cesta by měla být ve své symbolice náročnější zkouškou, ta olešnická přece jen umožňuje její absolvování i těm, kteří by pěší trasu zvládnout nemuseli. Dva kilometry dlouhá trasa s asi stometrovým převýšením vede po asfaltové cestě. Je tak možné se na ni vydat pěšky, na kole, motocyklu i autem. Protože se jedná o komunikaci vedoucí ke skiareálu, doprava zde není nijak omezena. Ke krátkému zaparkování slouží u některých zastavení zálivy. U jiných jsou odpočinková místa s lavičkami. Poslední zastavení je u dřevěné rozhledny. Ta je ale v současnosti z technických důvodů narušené statiky nepřístupná. Samotnou křížovou cestu si můžete projít v kterékoli roční době.

Spustit audio