Kronikář Milan Čejka se vždy snažil události obce Libice na Cidlinou zachycovat objektivně i zajímavě

16. leden 2024

Dlouholetý kronikář Libice nad Cidlinou, Milan Čejka, se vždy snažil do kroniky obce zachytit veškeré místní události co nejzajímavěji. Byl osobně na každé významné akci, o které psal. Vždy měl rád historii. O to více ho zajímalo významné raně středověké hradiště Slavníkovců, které se v Libici nacházelo. Možnost být osobně přítomen u archeologického výzkumu ho silně ovlivnila.

V Libici nad Cidlinou se už na přelomu 8. a 9. století rozprostíralo významné hradiště vlivných Slavníkovců. Bylo centrem knížectví, které sjednotilo severovýchodní a jižní Čechy. V roce 995 ale v rámci mocenských bojů Přemyslovci Slavníkovce vyvraždili. Mezi několika málo Slavníkovci, kteří přežili díky tomu, že se v den útoku nacházeli v zahraničí, byl i druhý pražský biskup, národní patron svatý Vojtěch.

Dnes tato významná libická kulturní památka připomíná zlomové události období formování prvního českého státu. Plnit roli kronikáře právě v tak významném místě je velká zodpovědnost. Dvacet pět let jí zastával kronikář Milan Čejka

Kronika jako zdroj informací pro dobu budoucí

Milan Čejka se sice narodil v Kolíně, v obci Libice nad Cidlinou ale žije celý svůj život a je s tímto místem prodchnutým naší historií úzce propojen. Má sice středoškolské technické vzdělání, svůj čas ale rozděluje mezi více celoživotních koníčků. Jeho dědeček s babičkou měli v minulém století v Libici nad Cidlinou zemědělské hospodářství, a tak se ani nelze divit, že se rád věnuje práci na zahradě.

Vedle působení v místním Divadelním spolku Vojan se ale jeho hlavní zálibou stala historie. Měl příležitost být osobně přítomen u archeologického výzkumu hradiště předními archeology, Rudolfem Turkem a Jarmilou Princovou, takže historii držel doslova v rukách. To ho samozřejmě ovlivnilo na celý život.

Právě v počátcích jeho působení v roli kronikáře se navíc v Libici v roce 1995 konaly velké slavnosti milénia tragických událostí vyvraždění Slavníkovců a o několik let později i výročí tragického úmrtí svatého Vojtěcha. Je přesvědčen, že každý, kdo má zájem o svou obec, by měl znát i její historii, hledat různé informace i zdroje, staré záznamy i prameny a lépe se tak v historii orientovat.

Práce kronikáře jako poslání

Co práce kronikáře obnáší? Byl osobně na každé významné akci, o které psal. Věděl, že pokud informace zprostředkuje někdo jiný, může pak vzniknout nějaká chyba. Vždy se ale snažil, aby spektrum informací o každé akci bylo co nejzajímavější a nejširší.

Celé dětství a mládí prožíval v Libici, byl u mnoha událostí a viděl, jak se doba mění. To vše se snažil v kronice zachytit. Objektivně a pravdivě, aby to bylo čtivé i pro čtenáře, které to může zajímat.

 

 

 

 

Spustit audio