Kultovní řeka Hanáků pramení na Olomoucku ve sklepě bývalé školy

22. září 2014
Česko – země neznámá

Velká Haná je řeka, která se dá do jisté míry považovat za kultovní tok obyvatel zejména jižní části Hané. Pravověrní Hanáci sice tuší, že pramení na Drahanské vrchovině, že však její skutečný pramen vytéká ze zdi sklepa někdejší měšťanské školy v Drahanech, ví jen málokdo.

Řeka Haná dala jméno celé oblasti. Vzniká soutokem dvou hlavních pramenných toků – Malé a Velké Hané v Dědicích na Vyškovsku. Obě dvě pramení na Drahanské vrchovině. Malá Haná v jihomoravském kraji, severně od obce Krásensko na svazích kopce, která na svém temeni nese rozhlasový vysílač Kojál.

Velká Haná vytéká ze země v obci Drahany a zdejší pramen je v mnoha směrech pozoruhodný. Podle map pramení Velká Haná na louce pod hlavní silnicí. A zde je skutečně k vidění místo, kde vytéká z podzemí voda. Místní mu říkají letní pramen Hané, protože zde se voda objevuje i v nejsušších létech.

Letní pramen Velké Hané - tady vytéká voda z trubky, která jej prosmýkne pod silnicí

Skutečný pramen řeky je však jinde. Přímo nad touto loukou, za silnicí, stojí někdejší Masarykova měšťanská škola. Dnes už nefunguje, protože dětí je v obci málo. Ale pramen řeky v ní najdeme. U jihovýchodního rohu školy leží velký betonový poklop. Když pod něj nahlédnete, spatříte hlubokou šachtu, na jejímž dně vytéká ze zdi pramínek vody. A to je skutečný pramen Velké Hané.

Pozoruhodné je, že zatímco ven prýští poměrně vydatný proud vody, uvnitř školy se jeho přítomnost projevuje jen zvlhnutím zdi sklepa. Pramen způsobuje i pozoruhodné mikroklima v budově. V létě je zde příjemný chládek, v zimě naopak relativně teplo.

Pramen je sice označen tabulkou, na svou úpravu ale zatím čeká. „Chceme sem dát rošt, aby byl pramen vidět, a vyčistit šachtu. Je to ale běh na dlouhou trať,“ říká Pavel Moš, správce Muzea Drahanské vrchoviny, které v budově školy vzniká.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d664.946473006963!2d16.902620713603696!3d49.43518920545927!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x47125f6267fad179%3A0x7a7fbf17f1ca2e05!2sPramen+Velk%C3%A9+Han%C3%A9%2C+Drahany!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1411378203566" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio