LENOCH

17. prosinec 2003

Včera jsem tu mluvil o jazykovém zákulisí různých druhů pohovek a jedno z významově příbuzných pojmenování, totiž výraz lenoška, jsem vynechal. To proto, že jsem se k němu chtěl vrátit dnes, kdy na něj mám víc místa. Přísně vzato lenoška není tak docela totéž jako pohovka, lenoška je něco mezi křeslem a pohovkou, v lenošce se krásně lenoší tak, že se v ní napolo leží napolo sedí.

Slovník spisovného jazyka českého říká, že lenoška je: "vycpané křeslo s lenochem a s postraními opěradly". Ano, všimli jste si dobře, slovník říká, že lenoška je křeslo s lenochem. Ti, kteří znají výraz lenoch jen ve významu líný člověk, a těch je asi dnes většina, jsou teď asi zmateni. V lenošce se, aby se jmenovala lenoška, musí povalovat nějaký lenoch...? Ovšemže ne, slovo lenoch má ještě jeden význam, v tomto případě nejde o člověka, ale o věc. Ale než si povíme, co je lenoch u lenošky a u jiných křesel, řekneme si pár slov o výrazu lenoch v obecně známějším významu.

Podstatné jméno lenoch, označující líného, jaksi geneticky líného, ne jen tak občas lenošícího člověka, pochází od přídavného jména líný. Což je slovo všeslovanské, chorvatsky se například líný řekne lijen, a má indoevropský základ, který zněl le-no, tedy pomalý, klidný. Stejný význam jako slovo lenoch má slovní spojení líná kůže, které užíváme, aniž se zamyslíme nad tím, co může být zrovna na kůži líného. To úsloví je prý z Bible, svatý Pavel měl o Kréťanech říct, že jsou tak líní, že mají línou i kůži.

Ale vraťme se k lenošce s lenochem. Tento lenoch je podle Slovníku spisovného jazyka českého "opěradlo u židle" a my dodejme, že i u křesla a u lenošky, která se podle něj dokonce jmenuje. Slovo lenoch v tomto významu s lenochem jako člověkem a s lenošením v lenoškách nemělo původně nic společného. Šlo o německé slovo Lehne, které znamená opěradlo u židle a s lenošením nemělo nic společného. Lenocha si ze slova Lehne Češi udělali jen žertem.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

hurvinek.jpg

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka