Lépe než z knih poznáte život Židů v Židovském městě v Třebíči

17. březen 2014
Česko – země neznámá

Jedinou samostatnou židovskou památkou, která je zapsaná na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a leží mimo území Izraele, je Židovské město v Třebíči. Je to nevelká lokalita sevřená mezi řekou Jihlavou a skálou, přitom je plná staveb, které už samy o sobě vyprávějí o časech, kdy tu ještě žili Židé.

Podle písemných záznamů přišli Židé do Třebíče ve 13. století. Už tehdy se usazovali na levém břehu řeky Jihlavy. K jejich úplné separaci do ghetta uzavřeného mezi řekou a skálou došlo až po nařízení majitele panství v roce 1723.

Dnes má zdejší židovská čtvrť 123 dochovaných staveb. Mezi nimi jsou dvě synagogy, židovská radnice, rabínský dům, nemocnice, škola nebo chudobinec. Třebíčské Židovské město není ovšem mrtvou lokalitou. Stále v něm žijí lidé a domy se postupně opravují.

Procházku po Židovském městě je vhodné začít u Zadní synagogy, u které stojí informační centrum. Můžete si zde vzít mapku a projít si městečko sami nebo požádat o průvodce. Pouze s průvodcem se dostanete do domu Seligmanna Bauera.

Model Židovského města na galerii Zadní synagogy

Tento člověk kdysi opravdu dům sousedící se Zadní synagogou vlastnil. Dnes je v něm expozice, díky které nahlédnete do života obyčejné rodiny židovského hokynáře.

Architektonické skvosty

Kapitolou samou pro sebe je architektonické uspořádání domů a ulic v Židovském městě. Díky jiným zákonům mohli Židé své domy stavět tak nějak jeden přes druhý. Vytvářeli tak jakési slepence zvané kondominia. Aby se pak jednotliví majitelé dostali do svého domu, budovali nepravidelné úzké uličky. I do těch můžete při procházce nahlédnout.

Vchod do mikve

V třebíčském Židovském městě je několik očistných lázní, takzvaných mikve. Turisté se díky vstřícnosti majitelů domu k jedné z nich dostanou. Do kamenné nádrže v podzemí domu stéká po skále pramen křišťálově čisté vody, a mikve je tak dodnes plně funkční.

Židovské město je v seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO zapsané spolu s židovským hřbitovem a bazilikou sv. Prokopa. Informace najdete například na stránkách www.mesto-trebic.cz.

Spustit audio