LIBÉRIE

2. září 2003

V minulých týdnech se na čelných místech zahraničních zpráv v médiích celého světa objevovalo jméno poměrně nevelkého afrického státu Libérie. To jméno je docela zajímavé, stejně jako je zajímavý samotný původ tohoto státu. Což ostatně souvisí.

Začneme vznikem či založením Libérie na počátku 19. století. Roku 1819 zakoupila instituce, která se jmenovala Americká kolonizační společnost, ostrov Providence a kousek území na takzvaném Pepřonosném území v Guinejském zálivu, tedy na africkém západním pobřeží Atlantského oceánu. Ta Americká kolonizační společnost měla zajímavý plán: vrátit osvobozené americké černochy do míst, odkud byli jejich předkové násilím převezení, tedy zpět do Afriky. Bývalí otroci skutečně v určitém počtu do Afriky přijeli, založili několik osad, které se pak spojily a utvořily kolonii rozšiřující se od pobřeží do nitra kontinentu. Během necelých třiceti let se pak z kolonie stal roku 1847 nezávislý stát, v moderní historii první a na více než 100 let také poslední nezávislý stát na území Afriky. Ústava toho státu byla vytvořena podle amerického vzoru, zvláštností zdejšího zákonodárství pak určitě byl jakýsi řekli bychom rasismus naruby. Běloch si v Libérii nemohl koupit půdu, nemohl se dokonce ani stát liberijským občanem.

Ale říkal jsem, že jméno Libérie souvisí s jejím vznikem. Ano, název tohoto afrického státu je vlastně latinský, byl utvořen z latinského přídavného jména liber, tedy svobodný. Libérie byla v překladu Země svobodných, tedy stát amerických černochů osvobozených z otroctví. Dodám ještě, že jméno liberijského hlavního města Monrovia, které se teď také často objevovalo ve zprávách, vzniklo ze jména amerického prezidenta Jamese Monroa, který byl ve funkci v letech 1817 až 1825, tedy v době, kdy Libérie vznikala. Ostatně Monroe, předtím také americký ministr zahraničí a ministr války, měl o vznik Libérie osobní zásluhu. Ještě více se však proslavil takzvanou Monroeovou doktrínou, která zakazovala vměšování evropských mocností do záležitostí amerického kontinentu a zajišťovala naopak i nevměšování USA do evropské politiky.

Ale vraťme se k názvu Libérie, který je z latinského liber, svobodný. Do jazykového příbuzenstva Libérie tedy patří slova liberální, neboli svobodomyslný, snášenlivý, a také výrazy liberál a liberalismus. Zajímavé určitě je, že kromě svobodný latinské liber znamená také čestný, důstojný, šlechetný, ušlechtilý, laskavý, vlídný, ochotný a štědrý. Všechny tyto vrcholně pozitivní vlastnosti mají svobodní lidé, soudili staří Římané.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová