Lichometník

6. leden 2006

Pan Jiří Dvořák z Mladé Boleslavi mi e-mailem poslal, jak napsal, oříšek. Jestli prý dokážu vysvětlit původ slova lichometník. No, já sám nedokážu vysvětlit původ skoro žádného slova. Jen snad vím, kde to najít v knihách, a možná i umím převést jazyk odborníků do srozumitelné řeči. Ale když mě pan Dvořák vyzval, pokusil jsem nejprve bez knih.

Lichometník zjevně vypadá jako slovo složené. Jeho první část zřejmě tvoří zkrácený výraz lichotka či lichocení a druhou pak výraz vzniklý ze slovesa metat. Takže lichometník je ten, kdo metá lichotky. Čemuž by odpovídalo i vysvětlení významu slova lichometník ve Slovníku spisovného jazyka českého. Tam se tento výraz označuje za řidčí, hanlivý a jeho význam se definuje slovy lichotník a pochlebník. Až teprve po tomto výkonu jsem se podíval do knih a zjistil jsem, že jsem kupodivu měl pravdu jen částečnou. Ani Jiří Rejzek, ani Václav Machek ve svých slovnících o slovese metat v souvislosti s lichometníkem neuvažují. Shodně pokládají celé to slovo za tak trochu divné, ono -metník by prý mohlo nějak souviset lico-měrníkem, také o podobnosti se slovem ošemetník se ve slovnících mluví...

Michal Novotný

No v každém případě ale první část našeho slova opravdu souvisí s lichotkami, se slovesem lichotit, které se ve významu říkat někomu do očí chválu vyskytuje jen v češtině. Ve staré polštině sice měli slovo lichocič, ale to znamenalo přivádět někoho na mizinu, a nářeční ruské lichótit má význam cítit se špatně. Ostatně také původní význam českého slova byl jiný, než je ten dnešní, lichota ve staré češtině byla klam, faleš a úskok a souvisela se slovem lichý, které ve staročeštině znamenalo podvodný a zlý. Takže když staří Češi lichotili, jednoznačně dělali něco špatného, chválili, ale nemysleli to upřímně, byl to podvod. Což se v moderní češtině změnilo, dnes se dá říkat krásné ženě, že je krásná, a nazvat to lichocením. Dnes může být lichocení i pravdivé.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...