Lidé na Křivoklátsku protestovali proti přehradě, jejíž výstavba není vůbec jistá

17. duben 2016

Studii na stavbu suché nádrže na Křivoklátsku nechalo vypracovat Povodí Vltavy, vítají ji ale pouze obce v dolním toku Berounky, které by ochránila před povodní. Obce na Rakovnicku, Správa CHKO Křivoklátsko, kraj i ministerstvo životního prostředí jsou proti stavbě, která by podle jejich mínění nepříznivě zasáhla do zdejší chráněné přírody.

Po každých povodních řeší starostové obcí, kde voda vyhnala lidi z domovů a způsobila velké škody, jak se lépe chránit. Jeden z návrhů, jak záplavám v okolí dolního toku Berounky zabránit, je podle odborníků postavit přehradu výše proti proudu řeky. Tam ale je chráněná krajinná oblast Křivoklátsko.

Povodí Vltavy proto nechalo vypracovat studii, která měla zjistit, do jaké míry a jestli vůbec by přehrada obce ochránila. A i když se stavbou za zhruba pět miliard korun zatím nikdo nepočítá, rozhodli se lidé z horního toku proti návrhu protestovat. V sobotu se jich v Roztokách u Křivoklátu sešly stovky.

Kraj chce v místě národní park

„Je to poslední řeka v Čechách, která není regulovaná. Po povodni v roce 2002 se výrazně pozvedla, objevily se tu druhy, které tu nikdo už 50 let neviděl, zvýšily se i stavy ledňáčků a vrátila se sem vydra,″ vypočítává vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla.

Středočeský kraj přitom podle slov hejtmana Miloše Petery z ČSSD přehradu nepodporuje. „Ekosystém, který tady je, má podle mého názoru velkou hodnotu a měl by zůstat ve stavu, v jakém je. Naším cílem naopak je vytvořit tu Národní park Křivoklátsko,″ tvrdí Petera.

Obec Roztoky u Křivoklátu, která protestní akci svolala, slovy nezávislé starostky Lenky Peterkové chce, aby s nimi kraj jednal a stavbu odmítl.

Obce z dolního toku Berounky naopak stavbu podporují. „Dobřichovice byly jedním z měst, které byly povodní 2002 postiženy nejvíc, zhruba polovina domů byla zasažena. V roce 2013 tady povodeň protekla a i tehdy došlo téměř k neštěstí,″ argumentuje starosta Petr Hampl ze sdružení Máme rádi Dobřichovice.

Zástupci 25 obcí od Liblína po Nižbor již dříve předali středočeskému krajskému úřadu a ministerstvům zemědělství a životního prostředí nesouhlasné stanovisko svých zastupitelstev. Ministerstvu zemědělství navíc doručili petici s podpisy více než 4500 lidí.

Pokud začne být varianta suché přehrady pro zadržení vody aktuální, měla by ji doprovázet veřejná diskuze.

autor: Kristýna Prošková
Spustit audio