Lidové zvyky ožívají ve skanzenu v Kouřimi. Zažijete tam obchůzku s koledou, uvidíte ukázky řemesel

Velikonoce ve skanzenu v Kouřimi

Oslavu tradičních Velikonoc můžete zažít o svátečním víkendu v Muzeu lidových staveb v Kouřimi na Kolínsku. Dnes a zítra tj. na Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční tam pro návštěvníky připravili bohatý program. Krásné počasí do skanzenu vylákalo desítky návštěvníků.

Všichni mohli zažít například tradiční lidovou obchůzku s koledou nebo se dozvědět podrobnosti o stravování v postní době a sledovat při práci řemeslníky, kteří se snaží udržet při životě lidová řemesla.

Den vzkříšení a poslední den půstu pašijového týdne – to je Bílá sobota, kdy se zvony vracejí z Říma, kam odletěly na Zelený čtvrtek. Na Bílou sobotu bývá v kostelích ticho, neslaví se mše. Křesťané oplakávají Ježíše Krista, ležícího v hrobě.

 O sobotě se ale také bílilo, uklízelo. Příprava na Hod boží velikonoční musela být důkladná. V žádné domácnosti nesměl chybět prostřený stůl, velikonoční beránek a jidáše. O Bílé sobotě můžete začít s pletením pomlázky nebo zdobením vajíček.