Lukáš Králíček o tom, co pomáhá, když člověka bolí celý svět

2. duben 2013
Lukáš Králíček v Karambolu

S psychoterapeutem Mgr. Lukášem Králíčkem jsme mluvili o nejčastějších psychických problémech lidí a jejich vlivu na nejbližší vztahy člověka.

Zaměřili jsme se na to, co prožívají lidé s depresí. Povídali jsme si o problémech, které kvůli tomu mohou mít v rámci své rodiny. Věnovali jsme se také tomu, s čím se potýkají lidé, kteří trpí silnou úzkostí. Probrali jsme, jak to působí na jejich nejbližší. A diskutovali jsme i o vztahových problémech lidí s fobií.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je deprese nejrozšířenější nemocí na světě. Každý desátý člověk pocítí v průběhu svého života depresi, případně je svědkem toho, že jí trpí někdo blízký.

Člověk s depresí trpí osamělostí

Ukazuje se, že ženy jsou na tom hůře. Trpí depresí dvakrát častěji než muži. Zároveň je patrné, že se snížila věková hranice, od které výskyt deprese prudce roste.

Deprese

Člověk v depresi prožívá řadu nepříjemný pocitů. Má dojem, že je opuštěný, smutný, vyčerpaný, unavený, neuspokojený a nešťastný. Zdá se mu, že mu lidé kolem nerozumějí.

Jeho blízcí se zase na něho mohou dívat jako na člověka, který je ke všemu lhostejný, nespolečenský a netečný. Člověk s depresí pak u svých blízkých nenalézá porozumění, a tím se dostává do ještě většího osamění.

Pomoc blízkých má mimořádnou cenu

Odborníci blízkým lidí s depresí doporučují laskavost a přísnost. Chceme-li pomoci někomu zvládnout depresi, stojí před námi dva úkoly.

Levá ruka

Měli bychom zjistit, jak se dotyčný ve skutečnosti chová, co dělá a co nedělá. Dále bychom se měli pokusit ovlivnit a usměrnit jeho chování a jednání.

V rámci řešení deprese existují dvě cesty. Je možné obrátit se na odborníka – na lékaře, psychologa nebo psychoterapeuta. Mnohé však může udělat člověk s depresí sám. Ukazuje se také, že pomoc přátel a blízkých lidí má při zvládání deprese mimořádnou cenu.

Zdroj informací: kniha Jak zvládat depresi (Jaro Křivohlavý)