Magda Vašáková Loumová: Základem dobrých sousedských vztahů je vzájemný respekt

3. říjen 2013

S psychoterapeutkou PaedDr. Magdou Vašákovou Loumovou jsme si povídali o sousedských vztazích.

Věnovali jsme se tomu, jak je pro člověka důležité, aby se svými sousedy vycházel. Probírali jsme, k jakým sporům mezi sousedy dochází. Z psychologického hlediska jsme se zamysleli nad způsoby jejich řešení.

Sousedské vztahy upravuje nový občanský zákoník

Jablko spadlé přes plot k sousedovi bude jeho. Vyplývá to z nového občanského zákoníku, který pravděpodobně začne platit od ledna příštího roku.

Nové pravidlo je v souladu s pravidly, která jsou běžná v Evropě. Neplatí pouze v případě, že sousední pozemek nemá soukromého majitele, pak je veřejným statkem. Dokud jsou plody na větvích, patří majiteli pozemku, na kterém strom nebo keř roste.

Nový občanský zákoník zpřesňuje také pravidla týkající se pohybu chovných zvířat na cizích pozemcích. Jde v něm o „míru přiměřenou poměrům“, kterou musí pohyb zvířat na cizím pozemku překročit. Majitel má podle nového občanského zákoníku právo si pro své zvíře dojít i na sousedův pozemek. Pokud tam jeho zvíře způsobí škodu, bude mít povinnost ji uhradit.

Fara ve Svinčanech přímo sousedí s novodobými bytovkami

Větve a kořeny nesmějí překážet

Častým předmětem sousedských sporů jsou i větve přesahující na sousední pozemek nebo kořeny stromu narušující plot nebo základy garáže.

Pokud je soused ani na výslovnou žádost sám neodstraní, může je odstranit majitel pozemku, kam zasahují, a jemu také bude náležet odřezaný materiál. Podmínkou pro ořezání sousedova přesahujícího stromu však bude, že musí majiteli této parcely překážet.

Zdroj informací: deník Právo, web Nový občanský zákoník

autoři: Alima Martinová , Josef Koukal
Spustit audio