Marcela Škábová: Muži už nebývají hlavou rodiny, mají z toho trauma

22. květen 2013

S psycholožkou a ředitelkou Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku PhDr. Marcelou Škábovou jsme hovořili o rolích žen a mužů ve vztazích.

Povídali jsme si o tom, jak vznikají představy člověka o jeho roli ve vztahu. Zaměřili jsme se na očekávání, která mají obě pohlaví od svých protějšků ve vztazích. Věnovali jsme se způsobům, jak je možné řešit problémy, které mohou vzniknout kvůli odlišným představám žen i mužů o jejich rolích ve vztahu.

Svou vztahovou roli se učíme od rodičů

Podle odborníků se lidé učí svou partnerskou roli na základě identifikace s rodičem stejného pohlaví. Naučená role se pro jedince stává normou. Při zamilovanosti může být jedinec ochoten se kvůli partnerovi části svého vztahového programu vzdát a přizpůsobit se, to však vyvolá vnitřní rozpor.

Rodina (ilustrační foto)

Po určitém čase se vztahové schéma znovu prosadí a jedinec má tendenci uvést vztah na předem naprogramovanou dráhu. Jeho partner má samozřejmě stejné tendence, což může vyvolat vzájemné konflikty.

Roli vlastního pohlaví se naučila osoba od rodiče stejného pohlaví, přijala však i program povahového chování rodičů v manželském vztahu. Tento naprogramovaný systém se může harmonicky realizovat jen s partnerem, který se svým vnitřním naprogramováním rodiči opačného pohlaví podobá.

Muži a ženy mají od vztahu odlišná očekávání

Klinický psycholog profesor Stanislav Kratochvíl rozdělil s trochou humorné nadsázky očekávání mužů i žen od vztahu do čtyř bodů pro obě pohlaví.

Rodina, děti (ilustrační foto)

Ženy si potřebují se svým mužem posedět a popovídat (popo). Žena chce sdělovat starosti, potíže, radosti i křivdy. Zpravidla nevyžaduje, aby jí muž radil, ale chce jen vyslechnout. Dále žena hledá ve vztahu duševní porozumění (dupo). Chce bez obav se svým manželem sdílet své prožívání, pocity, postoje, zážitky a názory.

Kromě toho by měl vycítit, co žena potřebuje (vypo). Jde o vyšší stupeň duševního porozumění. Žena nemusí nic říkat a muž vycítí, jak jí je. Dále by měl vyjadřovat lásku celým svým životem (vyce).

Muži chtějí mít uvařeno a uklizeno

Mužská očekávání začínají až banálním požadavkem. Chtějí mít uvařeno a uklizeno (uu). Ženy by jim měly poskytnout pravidelné jídlo a domov. Muži dále v dlouhodobém partnerském očekávají sex, kdykoliv se jim zachce (seza).

vařit (ilustrační foto)

Kromě toho potřebují obdiv stále (osta). Muž očekává, že žena bude vědět, jak je její manžel inteligentní, schopný, pracovitý, šikovný, silný a významný. A v neposlední řadě si muži přejí, aby je ženy nezatěžovaly starostmi (nesta).

Zdroj informací: kniha Manželská terapie - prof. Stanislav Kratochvíl

Reprízováno 29. srpna 2013.

Spustit audio