Marcela Škábová: Oběť domácího násilí musí říct jasné STOP!

25. listopad 2013

S psycholožkou a ředitelkou Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku PhDr. Marcelou Škábovou jsme mluvili o násilí v rodině.

Zaměřili jsme se na příčiny jeho vzniku. Mluvili jsme o tom, jaké má dopady na psychiku oběti. Povídali jsme si o způsobech řešení násilí v rodině.

Otevřenost, se kterou se o domácím násilí začalo hovořit i v České republice, vedla k mnoha legislativním změnám. Následně i ke vzniku různých organizací.

Zabývají se pomocí osobám ohroženým domácím násilím, zejména v souvislosti s policejním vykázáním. Postupem času došlo k větší vnímavosti, citlivosti lidí k prvním signálům.

Institut vykázání funguje

Počáteční obavy, že se lidé budou ostýchat o násilí v rodině hovořit nebo naopak obava ze zneužití institutu vykázání, vyvrátil vývoj událostí v této oblasti od roku 2006.

Domácí násilí (ilustrační foto)

Dnes už není problém obrátit se žádostí o pomoc přímo na specializovaná pracoviště a centra, které poskytují pomoc obětem domácího násilí i tzv. sekundárním obětem domácího násilí (např. dětem, které jsou ho svědky).

V posledních letech začínají fungovat i specializovaná pracoviště, která se zaměřují na pomoc osobám, které domácí násilí na svých nejbližších páchají.

„Na naše poradenské pracoviště se i v předchozích letech obraceli klienti, kteří řešili problém domácího násilí. Dnes mají více na výběr z celé řady i neziskových organizací, často při řešení konkrétního problému ohrožené osoby je třeba i interdisciplinární spolupráce různých institucí a organizací,“ dodává psycholožka Marcela Škábová.

autoři: Alima Martinová , Marcela Škábová
Spustit audio