Marcela Škábová: Recept na dlouhodobé manželství? Tolerance, láska a porozumění

4. březen 2013

S psycholožkou a ředitelkou Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje v Rakovníku PhDr. Marcelou Škábovou jsme hovořili o dlouhověkých manželstvích.

Probírali jsme, jak prožívají dlouholetí partneři své vztahy. Mluvili jsme o nejčastějších problémech, které manželé v dlouhověkých manželstvích řeší. A věnovali jsme se tomu, v čem spočívá tajemství šťastného dlouholetého manželství.

Za dlouhověká manželství považují odborníci vztah, ve kterém spolu manželé v „dobrém i zlém“ vydrželi více než 40 let.

V naší populaci žije ve věku 55 let a více téměř 39 % celkové ženské populace, z toho je téměř 50 % žen vdaných. V populaci žije ve věku 55 let a více téměř 33 % mužů a z nich je téměř 55 % mužů ženatých.

V dlouhověkých manželstvích řeší páry především kvalitu vztahu

V Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Rakovník provedli výzkum dlouhověkých manželství. „Jedním z důvodů, který nás vedl k zamyšlení nad dlouhověkými manželstvími, byl i nárůst počtu klientů ve věku nad 65 let a zvyšující se délka manželství klientů,“ vysvětluje psycholožka Marcela Škábová.

Starší manželé

A dodává: „V našem průzkumu celkem odpovědělo 52 manželských párů ve věku od 58 do 95 let. Doba jejich manželství trvala od 40 do 71 let.“

Důvody, které přivádějí do poradny klienty starší 65 let, jsou velice často spojeny s problematikou vlastního partnerského vztahu.

Vliv má i okolí a zdravotní stav

Dlouholetí manželé často řeší problémy svých dospělých dětí nebo vnoučat v rámci soužití více generací. Mívají i obavy o život svých dospělých nezávislých dětí a vnoučat, kteří s nimi nežijí a pouze je navštěvují. Problémy jejich blízkých se pak promítají do jejich partnerského života.

Dále dlouhověcí manželé řeší problémy v komunikaci, ekonomickou situaci, problémy související se změnami chování jednoho nebo obou manželů. Velmi často se potýkají se svými zdravotními problémy nebo s různými onemocněními svého protějšku.

Starší manželé

Dalším častým důvodem, se kterým přicházejí dlouholetí manželé, je změna způsobu života v souvislosti s ukončením profesní kariéry, změnou jejich zdraví, které ovlivňuje jejich schopnost postarat se o sebe.

autoři: Alima Martinová , Marcela Škábová
Spustit audio