Marek Petráš: Rodiče by se o očkování svých dětí měli především poradit s pediatrem

29. leden 2013

S odborníkem na očkování RNDr. Markem Petrášem jsme si povídali o tom, co všechno by měli rodiče vědět o očkování svých dětí.

Hovořili jsme o tom, proč je očkování důležité. Věnovali jsme se tomu, které je povinné. Diskutovali jsme o tom, jaké má výhody a nevýhody pro dětský organismus. Probírali jsme i dobrovolné očkování a jeho přínosy i rizika pro zdraví dítěte.

Očkování v České republice má dlouholetou tradici. Československo bylo dokonce prvním státem na světě, kde v roce 1960 po zavedení celoplošného očkování došlo k vymizení přenosné dětské obrny.

Patřili jsme i mezi průkopnické státy v zavádění celoplošného očkování i proti dalším infekčním chorobám. Mimo jiné šlo o spalničky, příušnice, zarděnky, záškrt, dávivý kašel a další. Podobně jako v jiných vyspělých zemích Evropy, se i u nás provádí tzv. povinné očkování a očkování podle potřeby.

Cílem očkování je zabránit úmrtí nebo trvalému postižení

Povinné očkování je očkování, které reguluje a hradí stát. Jeho cílem je zabránit těžkým projevům infekčních onemocnění s trvalým postižením, vyloučit úmrtí z infekcí, jejich šíření a vzniku epidemií, vůči kterým existují očkovací látky.

Očkování, ilustrační foto

Vzhledem k neustále se zdokonalujícím očkovacím látkám a měnícím se epidemiologickým podmínkám, roste potřeba rozšiřovat a měnit očkovací kalendář.

Od poloviny roku 2001 se začalo v rámci pravidelného očkování imunizovat vůči nákazám vyvolaným Haemohilus influenzae typu b a vůči virové hepatitidě typu B celoplošně.

Počet podávaných dávek vakcín se díky moderním vakcínám snižuje

Od roku 2007 byla nahrazena tradiční vakcína proti dávivému kašli za acelulární, díky zavedení šestivalentní vakcíny. To snížilo celkový počet podávaných dávek všech vakcín.

Pandemrix - očkování proti pandemické chřipce

Ve stejném období došlo k radikální změně v očkování proti dětské přenosné obrně, protože se přestalo očkovat kampaňovitě s pomocí živé perorální vakcíny.

Toto očkování nahradila šestivalentní vakcína a provádí se v rámci kombinovaného očkování proti tetanu, záškrtu, dávivému kašli, hemofilovým nákazám typu b, virové hepatitidě typu B a dětské přenosné obrně. V současné době byla živá perorální vakcína nahrazena injekční inaktivovanou vakcínou proti dětské přenosné obrně.

Některé očkování je dobrovolné

Vedle povinného očkování, které je regulováno státem, je možné se nechat očkovat dobrovolně. Například se jedná o očkování proti chřipce, meningokokovým a pneumokokovým nákazám, virové hepatitidě typu A, klíšťové encefalitidě, břišnímu tyfu, choleře apod.

Dobrovolné očkování si musí každý zaplatit sám. Pouze za určitých okolností mohu toto očkování plně nebo částečně hradit zdravotní pojišťovny. I když nejsou očkovací látky levné, jejich cena je zanedbatelná ve srovnání s možnými následky příslušného infekčního onemocnění, které mohou končit i smrtí dítěte.

autoři: Alima Martinová , Marek Petráš
Spustit audio