Mega

14. listopad 2005

Nedávno jsem si v článku týkajícím se hudebního popmusicového trhu všiml slova megaseller. Nejsem v této oblasti takříkajíc honěný, takže nevím, jestli je to zde běžný termín, v každém případě mi chvilku trvalo, než jsem pochopil, co se tím míní.

Přestože se slovo megaseller nevyskytuje v žádné naší jazykové příručce, ani ve slovníku Nová slova v češtině, je jisté, že tu má jít o víc než je obyčejný bestseller. Přičemž bestseller je, v tomto případě mohu citovat ze Slovníku spisovné češtiny: "kniha, zboží jdoucí dobře na odbyt". Megaseller je něco, v našem případě CD, jdoucí na odbyt ještě lépe, než takříkajíc obyčejný bestseller, protože předpona mega- dnes slouží jako vyjádření, obvykle expresívní, nejvyšší možné míry. Mega- je velmi velký, obrovský, mimořádný, nejvýznamnější, řekl bych, že mega- je ještě víc než super-, a to je také hodně. Příponu mega-, která vznikla z řeckého mégas, velký, mocný, lze dnes připojit skoro ke každému slovu. Druhé vydání slovníku Nová slova v češtině uvádí celkem třiatřicet takových slov, například megahvězda, megaprodejna, megatéma, megabyznys, megaskandál, na příkladu výrazu megaúspěšný slovník ukazuje, že pomocí této přípony lze dnes tvořit i přídavná jména s českým základem. Takové rozšíření slov s předponou mega- ve významu obrovský je sice novinka, ale v češtině taková slova v menším počtu existovala už dřív. Slovník spisovné češtiny uvádí výrazy megaloman, což je označení člověka trpícího velikášstvím, a megafon, zesilovač zvuku; v obou těchto případech má předpona mega- onen dnes tak rozšířený význam.

Michal Novotný

Kromě slov megaloman a megafon v češtině už delší dobu existují slova megawatt, megahertz a také megabit, megabyte, megatuna či megaohm. V tomto případě však jde o technické termíny, o pojmenování jednotek měření, a předpona mega- tu neznamená jen takové nějaké mlhavé mnoho, ale označuje přesně miliónnásobek. Megawatt je milión wattů, megatuna milión tun a tak dále. Na závěr si ještě povězme, že do příbuzenstva předpony mega- patří slova magnát, magistr, magistrát a magistrála, ve všech těchto přídech jde o latinské magis, více, které souvisí s řeckým mégas, velký.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Tohle není povídání na dobrou noc, k zamyšlení určitě.

moderátor Jan Pokorný

tata.jpg

Tata a jeho syn

Koupit

Autorské povídky známého divadelníka a spisovatele A. G. v jeho vlastním podání. Tata a jeho syn je sbírkou úsměvných příběhů na motivy skutečných událostí, ovšem ve skutečných kulisách a především ve skutečné době.