Michal Bodnár: Laserové operace očí u dětí považuji za nevhodné

6. květen 2013

S oftalmologem a primářem Očního oddělení Oblastní nemocnice Příbram MUDr. Michalem Bodnárem jsme hovořili o léčbě refrakčních vad oka.

Mluvili jsme o tom, jaké existují nejčastější refrakční vady. Zaměřili jsme se na příčiny jejich vzniku v dětském věku. A věnovali jsme se způsobům léčby. Probírali jsme i důležitost včasného zjištění těchto očních diagnóz.

Zrak patří mezi nejdůležitější lidské smysly. Jeho prostřednictvím vnímáme až 80 procent informací ze svého okolí. Měli bychom tedy o něho v průběhu celého života důkladně pečovat. Dvojnásob to platí v dětském věku, kdy se zrak vyvíjí a je možné předejít nevratným změnám, které by mohly nepříznivě ovlivnit vývoj zraku.

Nejčastější je krátkozrakost a dalekozrakost

K nejčastějším vadám oka patří refrakční. Refrakce oka znamená poměr mezi lomivostí optických médií a předozadní délkou oka. Refrakční vady dělíme na myopie, hypermetropie a astigmatismus.

Krátkozraké oko - obraz dopadá před sítnici, korekce rozptylkou

Myopie je krátkozrakost. To znamená, že jde o refrakční vadu, při které tvoří rovnoběžně přicházející paprsky do oka, které je v akomodačním klidu, ohnisko před sítnicí. Nejčastější příčinou je prodloužení předozadní osy oka.

Dalekozraké oko oko - obraz dopadá za sítnici, korekce spojkou

Vrozené myopie bývají obvykle jednostranné. Progresivní myopie vzniká obvykle už v prvním roce života a velmi rychle dochází k progresi krátkozrakosti a dosahuje vysokého stupně. Lékaři doporučují lehké, tenké minerální nebo organické čočky.

Hypermetropie je dalekozrakost. Jde o refrakční vadu, u níž paprsky rovnoběžně dopadající na oko v akomodačním klidu, tvoří ohnisko za sítnicí. U malých hodnot hypermetropie není třeba vadu korigovat. U dětí do 7 let je nutno korigovat jen v případě, pokud je vada vysoká nebo dítě šilhá. Lékaři doporučují minerální i organické čočky. Opět by měly být lehké a pokud možno tenké.

Astigmatismus se obvykle objevuje už v prvním roce života

Astigmatismus je vada, při které rovnoběžné paprsky přicházející k oku nemají v různých meridiánech své ohnisko v téže rovině. Příčin astigmatismu může být více, například vada zakřivení, nesprávná centrace nebo index lomu. Nejvíce se astigmatismus vyskytuje v prvním roce života dítěte.

Dioptrie (ilustrační foto)

Mezi základní vyšetření prováděná při preventivních prohlídkách zraku patří: vyšetření zrakové ostrosti, barvocitu, červeného reflexu a motility očí. V případě, že pediatr zjistí jakékoliv odchylky od normálu, ihned odešle dítě k očnímu lékaři, který podrobným vyšetřením zjistí příčiny a zajistí potřebnou léčbu.

Zdroj informací: Masarykova Univerzita v Brně

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?