Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada je svého druhu nejstarším muzeem vůbec

15. září 2022

Druhý zářijový týden roku 2022 oslavilo Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství, které najdete na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, 180. narozeniny. Unikátní je přitom nejen doba existence muzea, ale i jeho náplň. Možná jste tam už někdy byli a vybavíte si třeba nábytek z paroží, vycpané vlky, medvědy, buvoly a mnoho dalších exponátů.

Muzeum bylo oficiálně otevřeno ve čtvrtek 15. září 1842. Celý příběh ale začal už o tři roky dřív, když lesní adjunkt Václav Špatný vycpal ulovené káně. Jeho vynikající preparátorská práce nadchla tehdejšího majitele panství Jana Adolfa II., který dal Václavu Špatnému jednak prostředky na další preparace, ale především vydal pokyn, aby se na Ohradu začaly svážet veškeré zajímavosti a unikáty z jeho rozlehlého panství, které se týkaly lesů, zvířat a vodního hospodářství. Tím došlo k založení veřejného lesnického a loveckého muzea. Václav Špatný pak byl v roce 1843 ustanoven jeho prvním správcem a kustodem.

Muzeum sloužilo zprvu i jako učiliště pro adepty lesnického zaměstnání schwarzenberského panství. V návštěvních knihách se za 180 let dochovalo mnoho podpisů známých osobností, například spisovatelky Elišky Krásnohorské nebo zápasníka Gustava Frištenského a spousty dalších nadšených návštěvníků expozic.

Oslavy 180 let založení Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada probíhají během celé návštěvnické sezóny muzea, tedy od 1. dubna do 31. října 2022, a představují zájemcům také nedávnou historii i současnost muzea formou výstav a různých akcí. Kromě jiného připravili kurátoři Jubilejní výstavu, která mapuje sbírky a představuje vybrané unikátní exponáty.

Muzeum se zúčastnilo mnoha národních i mezinárodních výstav, kde byly vystaveny celé tematické soubory ze sbírek, pomáhalo také s budováním sbírek základních škol, středních a vysokých lesnických škol a jeho činnost ocenilo záhy po otevření mnoho tehdejších vědeckých kapacit.

V roce 1938 byla při muzeu otevřena i malá zoologická zahrada, ta je dnes samostatnou organizací.

Spustit audio