Na Čertově kameni v lese u obce Krty zůstaly otisky čertových kopyt. A také kříž jako symbol ochrany

Otisknutá čertova kopyta najdete na levé straně balvanu
Otisknutá čertova kopyta najdete na levé straně balvanu

Kdo se vydá na procházku do lesů kolem obcí Krty a Jesenice na Rakovnicku ve Středočeském kraji, dostane se do oblasti, která byla mezi kameníky v 19. století skutečným pojmem. V mnoha lomech se tam těžila velmi kvalitní a tvrdá šedozelená žula, která se používala na výrobu dlažebních kostek a na stavbu významných budov v Praze i ve Vídni.

A velké žulové balvany se tam i dnes povalují na každém kroku. Mají různé tvary a často i jména. Většina je pojmenována po svatých, kteří do tohoto kraje prý často přicházeli. A tak je tu k vidění třeba kámen svatého Huberta nebo Boží kámen. Ale našli byste zde i Čertův kámen. A o jeho názvu v žádném případě nelze diskutovat. Čert v něm totiž otiskl svá kopyta.

Čertův kámen najdete kousek za obcí Krty, v těsné blízkosti modré turistické trasy směrem do Krtských skal. Na odbočku vás upozorní cedule a Čertův kámen najdete v lese, přibližně sto metrů nalevo od hlavní cesty.

Jde o mohutný balvan o šířce přibližně 3 metry a výšce asi 80 centimetrů. Kámen vypadá jednolitě, jakoby ho někdo odlil do celistvého obelisku. Jeho povrch je hladký, nejsou v něm žádné rýhy ani pukliny. Je lehce porostlý mechem a v zimě zapadaný vrstvou listí. Na levé straně balvanu ale můžete objevit dvě prohlubně, které skutečně vypadají jako otisky kopyt, které směřují dolů k zemi.

Vysvětlení vzniku prohlubní bylo místním lidem jasné. Čert tu podle pověsti chtěl kdysi duši jednoho sedláka z obce Krty. Sedlák byl ale chytřejší, čerta přelstil a ten pak vzteky zadupal kopyty do kamene a zmizel v zemi. Balvanu se proto místní, velice zbožní lidé báli. A protože je poměrně blízko obce a cesty do lomů, rozhodl se jeden z místních kameníků kámen odčarovat.

Na opačném konci kamene tak dnes můžete najít vytesaný velký kříž. Je dlouhý asi čtyřicet centimetrů a směřuje od západu k východu, stejně jako všechny křesťanské kostely. Kříž podle všeho balvan skutečně odčaroval, a tak si ho bez obav můžete zajít prohlédnout. Jeho krásný tvar i záhadná „kopyta“ za výlet určitě stojí.