Na keltském oppidu Závist můžete prostřednictvím mobilní hry Skryté příběhy pomoci Keltům při útěku

1. únor 2019
Česko – země neznámá

Keltské oppidum jménem Závist se nachází na vrchu Hradiště, který se nedaleko Prahy vypíná vysoko nad bývalým soutokem Vltavy s původním tokem Berounky. Tamní podmínky byly pro stavbu opevněného sídla ideální – dobrá geografická poloha, úrodná půda, obchodní stezka a naleziště zlata. Oppidum mělo městský charakter a bylo největším na území Čech. Bylo založeno kolem roku 180 př. n. l. a jeho celková plocha přesahovala 100 hektarů.

Vnitřní struktura keltského městečka zahrnovala dvorcovou zástavbu, domy s pevnou konstrukcí, dílny a skladovací prostory. Celková délka všech obranných opevněných linií přesahovala devět kilometrů. Areál oppida byl opuštěn mezi lety 30 až 20 př. n. l. Jednou z teorií o zániku je jeho zničení Germány v 1. století našeho letopočtu.

Akropole bývalého oppida Závist je dnes rozlehlým nezalesněným prostranstvím. V zimě je z něj přes větve opadaných stromů krásný výhled do okolí. Ve středu bývalé akropole najdete barevně označené kamenné patníky, které upozorňují na místa, kde byly při archeologickém výzkumu objeveny větší stavby. Mezi nimi i legendární svatyně, jejíž výška údajně dosahovala až šesti metrů. Po ukončení výzkumu bylo vše zasypáno a zakonzervováno a dnes už je na akropoli pouze rozlehlá louka, která dává prostor volné fantazii.

Kolem oppida vede naučná stezka, která nabízí nádhernou přírodu a výhledy do údolí Vltavy. Výlet je ale možné prožít i aktivně a plně se pohroužit do doby, kdy tam žili poslední Keltové. Stačí si do chytrého telefonu stáhnout mobilní aplikaci Skryté příběhy a vybrat si hru Skrytý příběh na Závisti.

Její tvůrci na základě dostupných historických informací vymysleli příběhy skutečných postav, které se vždy opírají o fakta, ale zároveň dávají i prostor k volné fantazii. V každé zvolené hře sledujete historickou postavu a postupně objevujete její příběh. Na trase Skrytých příběhů je vždy několik zastavení, na kterých řešíte nejrůznější úkoly. Musíte si dobře prohlédnout dané místo a seznámit se rychle s okolím. Historické postavy s vámi komunikují prostřednictvím poutavě připravených nahrávek.

Skrytým příběhem na Závisti vás provází druid Bran, jehož jméno v keltštině znamená havran. Je potulným druidem, který měl během věštby zjevení. Viděl v něm Germány dobývající oppidum Závist. Ale protože Závist je skvěle opevněná, nikdo mu nevěří. Bran proto musí všechny o svém vidění nejprve přesvědčit. I ty, kteří se snaží jeho snahy překazit. Pak už je skoro pozdě. Germáni jsou pod vrchem a chystají se k útoku. Bran vede celou skupinu místních Keltů ven z oppida a snaží se je zachránit. Terén moc nezná a cesta je plná nebezpečí. A kdo jiný může Keltům při jejich útěku a záchraně pomoci, než právě vy.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko