Na Radotínském potoce stávalo 22 mlýnů. Některé z nich stojí dodnes

6. květen 2014
Česko – země neznámá

Podél pražského Radotínského potoku kdysi stávalo 22 mlýnů. První dva (číslováno od pramene) byly parní. Mlýn Václava Klatovského v Úhonicích, asi kilometr od pramene, založený roku 1907, ve kterém se mlelo čtyřicet let. A mlýn Valnohův v Nučicích. Ten byl postaven v letech první republiky a pekl se tam výborný chléb.

A namátkou zmíníme ještě v pořadí dvacátý první mlýn. Jmenoval se Prostřední, také se mu říkalo Farářský nebo Farářů a zmínka o něm pochází už z roku 1432. Na počátku minulého století koupil Prostřední mlýn mlynář Karel Dědek. Od té doby byl nazýván Dědkův. Nakonec celý objekt získal starosta spořitelního spolku, radotínský kupec Bohumil Haman, a ten ho přestavěl na obytný dům.

Posledním mlýnem na Radotínském potoce byl Dolejší mlýn, Šnajberkův. Existoval už v době předhusitské a v záznamech se vyskytuje, stejně jako prostřední mlýn, od roku 1432.

Překvapilo vás, že jsme historii většiny mlýnů přeskočili? Důvod je prostý – jsou povolanější, kteří o nich vědí mnohem víc. Chcete-li se seznámit s historií všech 22 mlýnů, podívejte se na tento web.

Šarbochův mlýn v roce 1919

A současnost? Starou mlýnskou cestu podél Radotínského potoka někteří nazývají evropskou raritou. Potok pramení u obce Ptice a až do Nučic teče v relativně rovné krajině, teprve na konci Tachlovic se postupně zařezává do mělkého údolí a pak do hlubšího a skalnatějšího, až před Radotínem vytvoří dominantu přírodní rezervace, které dal i jméno.

Pokud chcete o mlýnech vědět víc a nasát atmosféru dávných dob, přijeďte na oslavu Mlýnského dne. Pořádá ji chotečský mlýn U Veselých, už od roku 2009. Termín svátku byl zvolen na počest památky patrona českých mlynářů, svatého Jana Nepomuckého. Letos to bude 17. května (od 10 do 17 hodin).

Do mlýna bude vstup volný, zavoní čerstvě upečený chléb, malý jarmark nabídne i ukázku starých řemesel a setkáte se s přáteli vodních mlýnů z blízkých i vzdálenějších míst.

Spustit audio