Na Školní naučné stezce Křivoklát se dozvíte vše podstatné o křivoklátské přírodě

Tabule jsou od sebe v krátkých vzdálenostech
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Tabule jsou od sebe v krátkých vzdálenostech

Kousek od hradu Křivoklátu ve středních Čechách se můžete v samotném srdci Křivoklátska projít po krátké, ale velmi obsažné Školní naučné stezce. Vznikla jako jedna z prvních naučných stezek u nás v roce 1979, tedy jen rok po založení Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko.

Ta na jejím založení spolupracovala s křivoklátskou základní školou. Hlavním iniciátorem vzniku stezky byl místní učitel Vítězslav Široký. Studijní materiál byl na jednotlivé panely malovaný ručně. Dnes tu vedle krátkých textů najdete i kvalitní fotografie, různé mapy a grafická znázornění. Všechny fotografie byly pořízeny přímo na místech, kde se tabule s určitými tématy nacházejí. Při studiu je tak možné si podle popisek a fotografií okamžitě všechny informace ověřit přímo v okolní přírodě.

To bylo ostatně také hlavním cílem. Stezka je koncipována tak, aby ji mohli využívat učitelé místní školy při výuce přírodopisu. Školní stezka Křivoklátsko slouží ale nejen žákům. Své vědomosti si na ní může rozšířit i veřejnost.

Stezka vede jedním z typických křivoklátských údolí a na dvaceti naučných tabulích podává stručný přehled o hlavních rysech křivoklátské přírody. Křivoklátsko díky ní poznáte, i když ujdete pouhý jeden kilometr.

Přírodopis nebo tělocvik?

Školní naučná stezka Křivoklát se nachází hned vedle základní školy v Křivoklátě, v krátkém údolí s potokem, který pramení uprostřed. V dolní části stezky jsou vodopády, skalky, sutě i bohatý rostlinný porost. V horní části se nachází otevřený palouk s rostlinami lesních lemů.

Jednotlivé panely se věnují geologii, botanice, zoologii, lesním typům, péči o zvěř a podobně. Je na nich vyobrazeno téměř 200 rostlinných a živočišných druhů. Naučné tabule mají přitom minimum textů s možností ponechat učiteli volný prostor pro výklad.

Při prvním letmém pohledu může mít návštěvník chuť procházku za vzděláním vzdát, protože stezka vede do strmého kopce. Měří asi jeden kilomter a vede pouze jedním směrem hluboce zaříznutým údolím potoka. Převýšení je na tak krátkém úseku opravdu velké, téměř sto metrů. Naučné tabule jsou ale naštěstí kousek od sebe, takže náročné stoupání je možné si rozdělit na jednotlivé tematicky zaměřené části.