Na Výšině svatého Metoděje nad Uherským Hradištěm uvidíte skrz Okno do krajiny základy chrámu

6. září 2023

Nad Uherským Hradištěm ve Zlínském kraji se tyčí Výšina svatého Metoděje, na které se nachází významná archeologická lokalita Sady-Špitálky. Kdysi tam stával velkomoravský chrám a několik dalších staveb. Archeologické nálezy postupně odhalily i několik hrobů, včetně hrobu velkomoravského šlechtice. Jeden zvláště významný hrob se ale stále hledá. Hrob arcibiskupa Metoděje. Právě on zde měl v 9. století své sídlo.

Prameny uvádějí, že tento chrám je i místem Metodějova posledního odpočinku: „Když naučil své učedníky pravé víře a předpověděl svou smrt tři dny předem, zesnul smířen v Pánu. Leží ve velkém chrámu moravském, po levé straně, ve zdi za oltářem svaté bohorodičky, vloživ duši do rukou božích a přijav království nebeské.“

Základy někdejšího velkomoravského kostela jsou dnes znázorněny nízkými obvodovými zdmi, v chrámu stojí i oltář, povrch ve vysypaný drobnými kamínky. Kolem chrámu jsou pak pomocí žulových kvádrů vyznačeny hroby.

Zvláštní atmosféru místa i jeho jedinečnou polohu umocňuje nedávno vybudované obrovské Okno do krajiny s výhledem nejen na samotnou archeologickou lokalitu, ale především na slováckou krajinu a její typické nezaměnitelné panorama Chřibů s Holým kopcem a hradem Buchlovem a kaplí svaté Barbory.

Návštěvu archeologické lokality Sady-Špitálky na Výšině svatého Metoděje si můžete zpestřit procházkou do Mařatic, na nedalekou kapli sv. Rocha a odtud dolů Vinohradskou ulicí do Uherského Hradiště.

Spustit audio