Na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byly při rekonstrukci objeveny zazděné historické záchody

8. červen 2022

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku stojí skvostný renesanční zámek. Jeho malá trojúhelníková okénka byla původně považována za střílny. Důvod jejich existence je ale mnohem prozaičtější. Před pár lety prošel zámek rekonstrukcí a za okénky se vyloupl zazděný poklad. Kdysi určitě nevábně zaváněl, dnes by ho odborníci vyvážili zlatem. O čem je řeč? O unikátních historických prevétech, neboli zámeckých záchodech.

Sídlem majitelů Staré Vsi nad Ondřejnicí bývala původně středověká tvrz. Až s pány z rodu Syrakovských vzniklo v druhé polovině 16. století pohodlné rodinné sídlo v renesančním duchu. Na stavbě se podle pramenů podíleli zedničtí mistři a kameníci z Vlach. Třípodlažní zámek s vnitřním nádvořím zdobeným arkádami, s bohatou sgrafitovou výzdobou a nově s věžičkou dnes nelze přehlédnout.

Před pár lety zámkem otřásl převratný objev. Při velké rekonstrukci, dokončené v roce 2019, bylo objeveno několik zazděných prevétů. „My jsme vlastně vůbec netušili, že tady ty prevéty máme. Učím dějepis na místní základní škole a při vycházkách říkám osmákům: tady ty malé trojúhelníčky na vnější fasádě, to jsou asi střílny. Jenže přišla rekonstrukce a ze střílen se vyklubaly větrací okénka prevétů,“ říká místostarosta obce Jaromír Chvostek.

Náznaky nebyly patrné ani zevnitř, výklenky zakrývala hladká stěna. Stopou byly ale jinak položené cihly pod oklepanými omítkami. Památkáři napočítali celkem deset původních záchodků. Takový počet se na jeden poměrně malý vesnický zámek může zdát nepřiměřeně vysoký. Ostatně v rámci Česka právě v tomto ohledu nemá obdoby.

Sgrafitová výzdoba zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Důvod je ale nasnadě. Syrakovští zastávali tehdy vysoké šlechtické funkce, jeden byl hejtman hukvaldského panství, druhý nejvyšší písař Markrabství moravského v Kroměříži. Z titulu svých postů si mohli do Staré Vsi zvát různé návštěvy. A proto stavba potřebovala dostatek záchodů. Přes veškeré domněnky ale zůstávají staroveské prevéty historickou hádankou.

Originální prkénka z 16. století

Dva z renesančních prevétů mají dnes návštěvníci možnost na zámku vidět. Dokonce se na nich dochovala i originální prkénka s výřezem z 16. století. Jsou ovšem viditelně provrtaná červotočem. Ještě v polovině 19. století zřejmě zámecké prevéty sloužily svému účelu. Poté byly postupně zazděny.

Projít se kolem zámku přitom nebylo kvůli prevétům nebezpečné. Klasické „dále od hradu dále, jinak se stane neštěstí nenadálé“ ve Staré Vsi neplatí. Záchodky byly vestavěny v síle zdiva zámku a odvod splašků řešila zděná šachta, která ústila do kanalizace po obvodu stavby. Počtem i provedením tedy špička tehdejší pozdně středověké Evropy a důkaz o nebývale vysoké úrovni hygieny.

Prevét v expozici

Objevených zámeckých prevétů si památkáři velmi cení, s jejich požehnáním se před lety dokonce dostaly do soutěže o historickou novinku roku.

Zámek je dnes využíván jako sídlo obecního úřadu a nové velkorysé knihovny a také pro nejrůznější kulturní akce a jako spolkové zázemí. Opravou prošel díky evropské dotaci a součástí rekonstrukčních prací byl i návrat báně věže, o kterou stavba přišla za války. Obec nyní postupně pokračuje i s rekonstrukcí interiérů.

Spustit audio