Nástěnné malby v kapli kostela Nalezení svatého kříže v Litomyšli radí, jak se očistit od hříchů

19. březen 2019
Česko – země neznámá

Město Litomyšl v Pardubickém kraji se může pochlubit už téměř zrestaurovanou tak zvanou Očistcovou kaplí, která je součástí areálu piaristického kostela Nalezení svatého kříže. Dříve sloužila jako místo posledního odpočinku zemřelých a modliteb za jejich duše.

 

 

 

V kapli, ve které už téměř nebyla vidět výzdoba, se teď díky restaurátorům a studentům fakulty restaurování objevily neskutečně barevné malby. Na stěnách je možné najít návod jak žít, aby člověk neskončil v očistci. Je tu vyobrazený příběh o marnosti, hříchu, plamenech pekelných i o vykoupení.

Očistcová kaple z druhé poloviny 18. století sloužila primárně k uctění památky mrtvých a samozřejmě zde probíhaly i pohřební obřady. Postavena a vyzdobena byla v letech 1732 až 1733.

Nástěnné malby byly po staletích ve velmi špatném stavu. Byly zakryté vrstvou bělavého zákalu, kdy nebylo možné vyobrazené náměty přečíst tak, aby jim restaurátoři porozuměli. Hlavní součástí zákroku bylo tyto malby vyčistit a také zpevnit. Retuší se pak dostaly do podoby, kdy jsou pro návštěvníka nejen pěkné na pohled, ale i srozumitelné.

Překvapení čekalo restaurátory zejména ve spodní části stěn, kde bylo pokrytí zákalem největší. Jevy, které zobrazují architekturu a rozvaliny, připomínají, že všechno je dočasné. Patrné jsou na stěnách teď i detaily, které běžně člověku unikaly. A teprve nyní po vyčistění je možné je znovu zahlédnout.

Malířská výzdoba Očistcové kaple se dá rozdělit do dvou celků. Nahoře pod klenbou se nacházejí lunety, půlkruhové obrazy, jež znázorňují náměty převážně z bible. Dá se na nich najít návod, jak se vyhnout mukám v očistci. Scéna na jedné z lunet představuje interiér kostela a na okraji hříšníky trpící v očistných plamenech.

Další luneta pak ukazuje, jak je možné si pobyt v očistných plamenech zkrátit. Je na ní vyobrazen kněz sloužící mši za zemřelého a měšťan platící za mši ministrantovi. Další měšťan pak dává almužnu chudému a klečící žena se modlí růženec, tedy modlitbu jako další stupeň k vykoupení.

autor: BAL
Spustit audio