Naučná stezka Putování tišickou krajinou na jaře odkrývá krásu lužních lesů

26. duben 2022

U obce Tišice nedaleko Neratovic ve Středočeském kraji si můžete vychutnat specifickou atmosféru labských břehů. Naučná stezka Putování tišickou krajinou představuje přibližně sedm kilometrů dlouhý okruh, který vede podél Labe a po místních historických zajímavostech.

Naučnou stezku tišickou krajinou v roce 2017 připravili žáci tišické základní školy. Jejich ručně psané a kreslené tabule ale po pár letech značně narušily povětrnostní vlivy, a tak obnovu stezky vzali do rukou profesionálové. V roce 2020 ji spolu s žáky upravili pracovníci základní organizace Českého svazu ochránců přírody Koniklec a na původním okruhu společně vytvořili naučnou stezku, která je ještě zajímavější.

První i poslední zastavení se nachází u kapličky ve vesnici Kozly. Okružní trasa vede ke kostelu Všech svatých, odtud pokračuje k Labi a pak podél řeky ke dvěma přírodním památkám – k tak zvané Jiřině, kde jsou předmětem ochrany zbytky původního lužního lesa, a k Polabí u Kostelce se zachovalými pozůstatky slepých ramen Labe. Mezi zajímavosti trasy patří mimo jiné také památná stará lípa, vzrostlé chráněné topoly, tůňky v lužních lesích nebo památník padlým za první světové války.

Stezka vede krásnou přírodou a dvě třetiny trasy přímo podél Labe. Je koncipována tak, aby se turisté poučili zábavnou formou. Informační tabule vznikly v úzké spolupráci se současnými i bývalými žáky tišické školy. Děti se na nich podílely jako autoři textů a obrázků, a tak tabule zaujmou především dětské návštěvníky.

Cestou se dozvíte o jedinečnosti místních lužních lesů a o labských meandrech a slepých ramenech řeky. Naučíte se také rozpoznat vodní ptáky, které je možné zahlédnout na labské hladině. Celá trasa je pohodlná a je možné ji absolvovat i s kočárkem.

V tůňce zvané Rybí útulek nenajdete ryby, ale právě na jaře množství obojživelníků

Jaro je ideálním časem k návštěvě

Pozůstatky původních meandrů mají jedinečnou atmosféru. Právě v těchto místech podél dnešního toku Labe se nachází lužní lesy se svou specifickou faunou i florou. Poskytují útočiště mnoha živočichům, kteří se tam zdržují kvůli dostatečné vláze. A díky vlhkosti zde najdete i stromy, kterým vysoká hladina spodní vody vyhovuje – olše, habry, jasany, vrby, topoly a mnoho dalších.

S tím souvisí i specifické druhy rostlin, které zejména na jaře hrají všemi barvami. Všechno tu kvete ještě před tím, než stromy zcela obnoví své listy. Oproti běžným barevně spíše monotónním lesům zde na jaře najdete množství barev a jedinečnou květenu.

Pohled na vodní hladinu Labe je při procházce velmi uklidňující i osvěžující

V labských lužních lesích vznikají díky vláze ve slepých ramenech řeky i četné tůňky, které jsou pro turisty příjemným osvěžením během procházky. Jsou ale především místem, kde žije řada obojživelníků. Jedna z nejkrásnějších tůní se jmenuje Rybí útulek. Nachází se v místě, kudy původně tekl hlavní proud řeky. V jarním období tak můžete být svědky páření mnoha druhů žab – ropuch i skokanů a třeba i čolků. Nezapomeňte ale, že obojživelníci jsou chránění. Nesmíte je rušit a především na ně nesmíte sahat. Pouze si je v tichosti prohlížejte.

Spustit audio