Nejhezčí procházka v Náchodě vede zámeckou Alejí Kateřiny Zaháňské k vojenskému hřbitovu

Zámecká alej v Náchodě u vojenského hřbitova
Zámecká alej v Náchodě u vojenského hřbitova

Svahy zámeckého vrchu v Náchodě v Královéhradeckém kraji pokrývá anglický park. Směrem na sever pak od zámku vybíhá krásná lipová Alej Kateřiny Zaháňské, která je zároveň součástí Naučné stezky Náchod - Vysokov - Václavice 1866. Dnes už sice alejí nemůžeme kráčet po přírodní pěšině, přesto nabízí v každém ročním období nevšední zážitek. Zvláštní kouzlo jí dodává romantický vojenský hřbitov, obora s daňky, muflony a jeleny i zákoutí se sochou sv. Jana Nepomuckého.

 

Zámecká alej dlouhá bezmála dva kilometry vede od Náchodského zámku směrem k Městské Klamorně. Z rušného centra města se k ní dostanete za několik málo minut. I přes asfaltový koberec a špatný stav některých stromů patří k nejhezčím místům „barokní krajiny“ na Náchodsku.

Alej byla pravděpodobně vysázena v době doznívajícího baroka v roce 1794, kdy panství vlastnil Petr Biron, vévoda Kuronský a Zaháňský, otec kněžny Kateřiny Vilemíny Zaháňské, která je i jednou z postav v knize Babička od Boženy Němcové. V areálu dřívějšího letního kina na začátku lipové aleje je dnes obora s daňky, muflony a jeleny. Vysoká zvěř tam žije na rozsáhlé, částečně zalesněné ploše o rozloze 2,5 hektaru.

Vojenský hřbitov v romantickém duchu

Na konci aleje se nachází náchodský vojenský hřbitov, který má rozlohu 577 metrů čtverečních a je chráněný jako nemovitá Kulturní památka České republiky. Založený byl roku 1867 na západním okraji zámeckého parku na místě staršího pohřebiště s ostatky vojáků zemřelých roku 1762 za sedmileté války. Založila ho rodina majitele náchodského zámku Viléma prince ze Schaumburg-Lippe a upravila do podoby romantické zříceniny kostela s použitím kamene ze zbořené zámecké sýpky.

"Zranění důstojníci z prusko- rakouské války byli ošetřováni v lazaretu, který byl zřízený na Náchodském zámku. Pohřbeni jsou tady. Součástí tohoto hřbitova je také hrobka rodiny Schaumburg - Lippe, posledních soukromých majitelů panství. Místo má opravdu specifickou atmosféru. Možná je to i tím, že byl založen na popud princezny Bathildis, manželky Viléma Augusta, pro kterého bylo náchodské panství v roce 1842 zakoupeno," přibližuje historii pietního místa průvodce z Náchodského zámku Petr Ťažký.

Bathildis byla ve zdejším kraji velmi oblíbená. Ve svých pamětech o tom píše i Guth Jarkovský. Empatická princezna měla mimo jiné ráda hudbu a divadlo, nikdy nikomu neporoučela, věnovala se charitě, s manželem spoluzaložila spolek, který se staral o pomníky z prusko-rakouské války.

V roce 2006 byl na náchodském vojenském hřbitově pohřben i jeden z potomků posledního majitele panství, princ Leopold, který se dožil 96 let.

Mohutné stoleté lípy v aleji, zátiší se sochou Jana Nepomuckého, průhledy na Náchod, obora s vysokou zvěří, blízkost zámku, romantická atmosféra vojenského hřbitova a naučná stezka k roku 1866, to je konstelace, která žádného poutníka nenechá chladným.