Nejhlubší zatopenou propast, sochu Nepomuckého i překrásné výhledy. To vše nabízí rezervace Hůrka

7. únor 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy V přírodní rezervaci Hůrka najdeme nejhlubší zatopenou propast

Město Hranice v Olomouckém kraji obklopuje hned několik přírodních rezervací. Jedna z nich – Hůrka - patří svojí rozlohou k největším chráněným územím v regionu. Rozkládá se mezi Hranicemi a lázněmi Teplice nad Bečvou. Najdete v ní nejhlubší zatopenou propast nejenom u nás, ale i na světě, barokní sochu Jana Nepomuckého na skále i úchvatné výhledy.

Ze skalnatého kopce shlíží do údolí barokní socha Jana Nepomuckého z roku 1708

Národní přírodní rezervace Hůrka se rozprostírá na ploše téměř 38 hektarů na rozhraní devonských vápenců a kulmských břidlic. Turistické trasy, které ji protínají, jsou výborně značené, stejně jako naučná stezka Hůrka. Tu navíc lemují informační tabule s texty a fotografiemi, které přibližují, jak se zdejší lokalita po tisíciletí vyvíjela, jaké vzácné rostliny či živočichy tam najdete a nabízejí i další cenné informace.

Součástí rezervace Hůrka je i jeden z nejvyhledávanějších turistických cílů - Hranická propast. Přírodní památka je nejhlubší v České republice a po posledních měřeních a dosažení rekordní hloubky vody také nejhlubší zatopenou propastí na světě. Vznikla zřícením stropu jeskyně, kterou ve vápencích doslova vyhlodaly agresivní minerální vody. Stejné kyselky mají na svědomí vznik unikátních Zbrašovských aragonitových jeskyní v nedalekých lázních Teplice nad Bečvou, kde se minerální voda využívá i k léčebným účelům.

Výhled z přírodní rezervace Hůrka

Na naučné stezce Hůrkou objevíte nejen přírodní krásy ale také třeba zříceninu hradu Svrčov. Jeho vznik se datuje do 14. století. Od roku 1548 je už uváděn jako opuštěný. Podle pověsti v něm žili loupeživí rytíři. Archeologické bádání v lokalitě narazilo na stopy osídlení spadající do doby pět až tři tisíce let před naším letopočtem. Od zříceniny jsou krásné výhledy směrem na lázně a do údolí řeky Bečvy.

Další rozhledy pak nabízí vyhlídka přezdívaná u sv. Jana. Objevíte ji na trase naučné stezky po pár stech metrech. Ze skalnatého kopce shlíží do údolí barokní socha Jana Nepomuckého z roku 1708. Když budete po turistické značce pokračovat dál, dojdete až do Hranic. Kde se můžete napojit a projít si i další hranické přírodní rezervace.

autor: Jana Zemková
Spustit audio