Nekalá konkurence

3. květen 2005

Když se řekne, že toto je nekalá konkurence, chceme tím říct, že tu jde o konkurenci v rozporu s hospodářskými zákony, předpisy a třeba jen s dobrými mravy. Obecný význam přídavného jména nekalý je podle Slovníku spisovného jazyka českého "mravně nevyhovující, mravně vadný; nepoctivý, nečistý, nedobrý, divný, špatný, nepěkný. Takže nekalá může být nejen konkurence, ale, jak se píše ve zmíněném slovníku, také povaha, pověst, nekalé mohou být úmysly a rovněž živly. I o nekalé reklamě se ve slovníku mluví. Jako další význam, s poznámkou, že je řidší, slovník uvádí "neuspokojující, nevalný, chatrný" a jako příklady těchto významu si můžeme přečíst spojení nekalé pohodlí a být nekalého zdraví.

Než si řeknu pár slov o původu slova nekalý, musím poznamenat, že Václav Flajšhans ve svém slovníku Živá slova z roku 1915 uvádí, že "nekalá konkurence (soutěž) říkáme podle odborného názvu německého zákona o unlauterer Wettbewerb (neboli nečisté soutěži), zostřeného v letech 1908 a 1910". Takže spojení nekalá konkurence je v češtině někdy od počátku minulého století. Samotné slovo nekalý je v našem jazyce mnohem déle, existovalo už ve staročeštině, tehdy však mělo podobu nekajilý, z níž je víc vidět, že původní význam tohoto slova byl nekajícný. Nekajícný, nekajilý, nekalý člověk odmítal činit pokání, odmítal litovat svých činů, nechtěl se kát. Slovo nekalý tedy nepochází ze slovesa kalit, neboli dělat nečistotu, jak si mysleli někteří etymologové ve 30. letech minulého století, ale ze slovesa kát, které pochází z indoevropského kei- pykat. Do příbuzenstva adjektiva nekalý tedy patří výrazy pokání a kajícník, možná i slovo kázeň a určitě přídavné jméno kalý, které má význam řádný, valný, slušný, poctivý, vyhovující, kloudný.

Michal Novotný

Asi si říkáte, že slovo kalý jsem ani nemusel jmenovat, nekalý je opak kalý a nekalý jistě vzniklo z kalý přidáním záporové předpony ne-, podobně jako nezaměstnaný od zaměstnaný, nevalný od valný a třeba neladný od ladný. Kupodivu to tak není. Nekalý bylo v jazyce dřív a teprve z něj, o dost později vzniklo slovo kalý.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Starosvětské příběhy lesníků z časů, kdy se na Šumavě ještě žilo podle staletých tradic.

Václav Žmolík, moderátor

ze_světa_lesních_samot.jpg

3x Karel Klostermann

Koupit

Komplet obsahuje dva šumavské romány Ze světa lesních samot, V ráji šumavském a povídkový soubor Mrtví se nevracejí z pera klasika české literatury Karla Klostermanna (1848 - 1923), který tomuto kraji zasvětil celé své dílo.