Netradiční koníček: snaha o překonávání rekordů

27. říjen 2018

Mezi zajímavé koníčky patří překonávání rekordů v různých oblastech. Rekordmany jsou třeba sběratelé, čehokoliv. Tvořit sbírku je vášeň, ale taky zátěž, zvlášť pokud sbíráte něco rozměrného! Ale existuje mnoho dalších, velmi netradičních rekordů. Česká kniha rekordů (na začátku října vyšlo už její 6. vydání) je jich plná.

 

Autory takových rekordů jsou lidé, kteří něco umějí, umějí to dobře, v mnoha případech nejlépe ze všech. A vytvořit rekord je pro ně, jak se říká, třešničkou na dortu.

Pokračuje Miroslav Marek z Agentury Dobrý den v Pelhřimově: „Ono to těm lidem nedá, buď se snaží ve své disciplíně nebo oboru zlepšovat, anebo vymýšlet stále nové a nové rekordy. Zmíním z mého pohledu pro rekordy netradiční obor. Tím je čeština a rekordmankou paní magistra Zdeňka Machovcová z Českých Budějovic. Téměř celý život se věnuje vytváření češtinských kuriozit nebo jazykových hříček, či jak to pojmenovat. Paní Machovcová vytvořila třeba nejdelší příběh tvořený jednoslabičnými slovy. Je jich 1249 a text má několik stran, navíc je vtipný. Z pera paní Machovcové pochází také nejdelší text, složený výhradně z českých mužských příjmení.“

Jeden malý hudební koníček přerostl postupem času v obrovskou akci. Skotské hry na Sychrově, akci plnou různých rekordů, pravidelně pořádá český Skot Václav Rout, jehož koníčkem je už odmala hra na skotské dudy. Letos se například na Sychrově sešlo 401 mužů v kiltech a soutěžili v těžkoatletických disciplínách, jako je hod závažím do dálky, hod kládou nebo vrh kamenem.

Rychlokarikaturista LubomírVaněk z Brna má na kontě také mnoho rekordů. Karikatury na čas (na rychlost) kreslil například v potápěčském obleku pod vodou, kam se za ním portrétovaní ponořili. Navíc dokáže kreslit lidi oběma rukama najednou, každou rukou někoho jiného. Za hodinu takto vypodobnil 144 lidí.

Mezi sběrateli můžeme zmínit manžele - rekordmany, kteří sbírají kamna a mají jich stovky. V České databance rekordů jsou také sběratelé nahrávek hymen. Hymnu mají nejen státy, ale také sportovní kluby, spolky a podobně. Rekordman v tomto oboru jich vlastní 10 tisíc a mnohé dokáže na požádání zazpívat. Anebo paní Staňková, sběratelka párových slánek a pepřenek. Ta má sbírku 3 042 párů z celého světa.

V Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově mají kromě mnoha dalších zajímavostí neuvěřitelnou kolekci 90 unikátů, které Tomáš Korda (dnes už nežijící) za 40 let slepil ze sirek.

Chtěli byste svůj koníček povýšit také na rekord? Vymyslete, v čem byste světový nebo alespoň český rekord mohli vytvořit, a až svůj nápad budete chtít uvést v život, nezapomeňte o tom dát vědět na www.dobryden.cz. Ať se v příštím vydání České knihy rekordů objeví také vaše jméno.

Spustit audio