Noblesa

2. prosinec 2005

Napsal mi posluchač Petr Pavel z Prahy, cituju z jeho e-mailu: "Rád bych Vás poprosil, pokud byste mohl napřít Vaši pozornost a pozornost posluchačů k původu slova "noblesa" a jeho významu. Jsem si jist, že v dnešní době se nejen tohoto výrazu zřídka používá, co však jest horší, že řada, či spíše většina, našich význačných mužů a žen tento výraz vytěsnila ze své mysli i chování. Pokud budeme tohoto slova více užívat respektive význam jeho naplňovat, bude lépe."

Tak tedy o noblese a začneme jako obvykle od významu. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost z letošního roku píše, že noblesa je "jemnost, uhlazenost" a uvádí přídavné jméno noblesní, příslovce noblesně a synonymum noblesnost. Starší Slovník spisovného jazyka českého chápe význam slova noblesa šíře, k jemnosti a uhlazenosti přidává ještě ušlechtilost. Tento slovník také uvádí příslovce nóbl, které označuje za zastaralé, ne zcela spisovné a expresívní, a jeho význam definuje slovy "vznešeně, jemně, pansky." Další příbuzná, ale dnes už nepříliš užívaná slova jsou nobilita, přední panská vrstva a také šlechta, a dále nobilizace či nobilitace, což je povýšení do šlechtického stavu. Všechny tyto výrazy pocházejí z latiny, některé jsme přejali přes francouzštinu, jiné přes italštinu. Jejich základem je latinské nobilis, které znamená známý, slavný, vznešený, proslulý; šlechticům se ve starém Římě říkalo nobiles a nobilitas byla šlechta, ale také vznešenost, ušlechtilost, znamenitost. Takže šlechta a ušlechtilost jsou jazykově spojeny nejen v češtině, ale i v latině. Když při pátrání po původu slova noblesa půjdeme do ještě větší hloubky, zjistíme, že nobilis souvisí s noscere, tedy poznávat. Nobilis byli lidé všeobecně známí, takoví, které každý poznával.

Michal Novotný

Do příbuzenstva možná patří i výraz snob, podle jedné z celkem tří teorií o vzniku tohoto pojmenování povrchních obdivovatelů všeho módního je to zkratkové slovo ze sousloví sine nobilitate, tedy bez urozenosti. Ale o tom jsem tu už před časem mluvil.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.