Nová zelená úsporám Light nabízí možnost financovat úsporná opatření i méně majetným

7. březen 2023

Úspory energií jsou často spojeny se stavebními úpravami, zejména v případě, že vlastníme starší rodinný domek. Pokud navíc patří majitelé mezi skupiny s nižšími příjmy, často pro ně tato opatření byla z finančních důvodů nereálná. To by alespoň částečně mohl změnit dotační program zelená úsporám Light, který právě na tyto skupiny obyvatel cílí.

Zelená úsporám Light je program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřený na úspory energií v rodinných domech, jejich majitelé patří právě mezi nízkopříjmové skupiny. Jedná se zejména o starobní důchodce a invalidní důchodce s třetím stupněm invalidity. Program je však nabízen i těm majitelům rodinných domků, kteří pobírají příspěvek na bydlení.

Všichni žadatelé musí být majitelé domku a musí v něm mít trvalé bydliště. Výše podpory je omezena celkovou částkou 150 tisíc korun a výhodou je, že přiznaná dotace je poskytována hned po schválení a není tedy potřeba mít prostředky k financování akce z jiných zdrojů.

Podpora však má i svá omezení. Mohou žádat jen majitelé rodinných domků ideálně takových, kde bydlí jen oni sami. Podpora se dá použít pouze na přesně vytipované stavební úpravy. Jedná se o výměnu oken, vstupních dveří, zateplení fasády, zateplení stropu či střechy případně zateplení podlahy nad nevytápěnými místnostmi. Na každou tuto akci je paušálně určená částka. Ty lze kombinovat při souběhu více akcí, celková suma však nesmí přesáhnout 150 tisíc korun.

Žádosti o dotaci se podávají elektronicky. V tom je často problém, protože mnoho žadatelů nevládne tak dobře znalostmi moderní techniky, nicméně i zde existuje řešení. S podáním žádosti a to včetně ověření identity občana atd. pomáhají buď energetičtí specialisté EKIS nebo pracovníci Místních akčních skupin. Tato podpora je bezplatná a seznam těchto administrátorů najdou zájemci na webu https://novazelenausporam.cz.

Po přiznání dotace mají žadatelé rok na to, aby navržená opatření realizovali. Poté je jejich provedení zkontrolováno a dotace je s konečnou platností potvrzena.

Pro podrobné informace je dobré se obrátit právě na poradce, kteří pomohou nejen s tím jak vyplnit žádost, ale mnohdy také navrhnou nejoptimálnější řešení, které umožní žadatelům ušetřit opravdu nemalé prostředky na platbách za energie. Zejména ve větších městech je ovšem zájem velký, takže je dobré se na poradce obrátit s předstihem, aby bylo možné zvládnout realizaci projektu například ještě v letošní stavební sezóně.

Spustit audio