Nový rybník u Pňovic navazuje na tradici rybníkářství starou 500 let

16. červenec 2018
Česko – země neznámá

Po více než dvou století od zániku rybníků u Pňovic se zde znovu objevily nové vodní plochy a ožily životem. A vzniklo zde zároveň pohodové místo k zastavení a odpočinku.

 

Obec Pňovice se rozkládá v rovině říčních niv Tepličky, Oskavy a Moravy mezi Litovlí, Uničovem Šternberkem a vlastně i Olomoucí. I to bylo důvodem, proč kolem vesnice kdysi byly postaveny rybníky. Po jejich vysušení se proměnily v pole, nicméně před několika lety se u obce opět objevila vodní hladina lákající ptáky i další vodní živočichy.

Podíváme-li se do historie obce Pňovice, zavede nás až do pravěku. Archeologické nálezy potvrzují, že už před 2500 lety zde existovalo sídliště lidí platěnické kultury. Doba železná byla pro tento kraj obdobím, kdy zde patrně oněch osad bylo více, což potvrzují nálezy dodnes uložené v olomouckém Vlastivědném muzeu.

Také dějiny obce doložené písemnými prameny jsou poměrně věkovité. až do 11. století. To se týká osady Popovice, která na katastru dnešní obce stávala. Už v roce 1078 je tato obec uváděna jako součást majetku kláštera Hradisko u Olomouce.  Obec existovala prokazatelně až do roku 1555 kdy z historických pramenů mizí.

Samotné Pňovice se z historie vynořují až ve 13. století. V roce 1249 ji měli založit Oreš a jeho syn Blud z Pňovic. Patřili k rodu Bludoviců, kteří jsou přímými předky známého moravského rodu Žerotínů. Původní jméno obce znělo Piňovice. Na použití zkráceného tvaru se místní dohodli až v roce 1918, nicméně dodnes někteří starší obyvatelé obce původní tvar jména vesnice používají.

Historie rybníkářství v Pňovicích začíná rokem 1350, kdy se novými majiteli obce stali páni ze Sovince. Pňovice považovali za důležitou državu, což podtrhuje i stavba tvrze v zákrutu řeky Oskavy za dnešním kostelem. Možná, že právě při stavbě tvrze došlo k přehrazení vody v řece, čehož později využíval zdejší mlýn a dnes je to důležité i pro nový rybník.

V 15. a 16. století vzniklo kolem obce pět rybníků, které byly postupně vysušeny. Poslední zanikl na počátku 19. století.

Až do nového milénia vodní plocha u Pňovic chyběla. V roce 2014 se však na někdejším poli mezi řekou Oskavou a meliorační stružkou začalo budovat vodní dílo. Vznikl zde téměř hektarový rybník, který podle názvu pozemků dostal jméno Trávník-Olšina. Investorem stavby byla obec, ale ruku k dílu přiložili i někteří místní obyvatelé, zejména při výsadbě stromů a údržbě místa. Kromě toho zde bylo vybudováno ještě několik menších vodních ploch, které se staly vítaným biotopem pro vodní ptactvo a živočichy.

Zatímco velká vodní plocha je zejména rájem ryb, kdy zde místní rybářský svaz chová téměř všechny základní druhy sladkovodních ryb, menší plochy obsadili obojživelníci a plazi. Kromě hojného skokana hnědého zde lze spatřit i další druhy žab. Na kamenech a ostrůvcích se sluní užovka obojková a nad hladinou létají dravé druhy na vodu vázaného hmyzu.

Pozoruhodné je, jak rychle si do rákosin menších rybníčků našli cestu ptáci. Kachny, čírky a další druhy zde doplnila třeba i vzácnější slípka zelenonohá. Loví zde čáp i volavka a na hladině většího rybníka se občas zastaví i elegantní bílé labutě.

Díky práci místních stolařů dnes kolem rybníka stojí nejen sochy hastrmana a dalších postaviček, ale i přístřešek a spousta laviček, které sem lákají nejen místní, ale i turisty cestující po zdejší cyklotrase. V kulturní, zemědělsky extrémně využívané krajině se tak nový rybník stal příjemným místem k zastavení a odpočinku.

 

autor: kbz
Spustit audio