O fungování, nabídce a plánech Středočeské vědecké knihovny hovořil Jiří Mika

1. březen 2016

V úterý 1. března 2016 byl hostem pořadu ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiří Mika.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral fungování a nabídku knihovny, digitalizaci nebo plány na stavbu depozitáře.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region. Začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně Jiří Mika, dobrý den, vítejte u nás.

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Sice se jmenujete Středočeská vědecká knihovna, ale zdaleka nemáte jenom vědecké knihy. Není to trošku matoucí ten název neuvažujete o tom, že byste ten přívlastek vypustili?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Jmenujeme se tak, máme to ve zřizovací listině, nejsme jediná krajská knihovna, která má v názvu slovíčko vědecká, takže zatím ho asi vypouštět nebudeme, ale je pravda, že ho příliš nezdůrazňujeme, protože občas máme obavy, že nám to i odhání čtenáře, protože někteří mají strach k nám jít právě z důvodů té vědeckosti, tak to říkám rovnou, že strach mít nemusejí. U nás býti čtenářem není žádná věda. Je to veřejná knihovna jako každá jiná. Kromě toho, že tedy máme odbornou literaturu, kvůli které tam chodí více studenti a odborná veřejnost, tak máme velké množství beletrie, máme dokonce i literaturu pro děti. Jsme otevřeni v podstatě všem čtenářům, i když určité omezení tam je přeci jen, protože nemáme dětské oddělení. Dětské oddělení má Městská knihovna Kladno. A my půjčujeme literaturu čtenářům od 12 let.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kolik knih máte k dispozici?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
My máme pouze knihy, protože velkou část fondu tvoří časopisy, noviny, zvukové dokumenty, CD, dohromady je to asi 900 tisíc knihovních jednotek, a těch knih z toho bude asi polovina. Asi půl milionu. Musím ještě dodat, že mezi těmi knihami jsou i knihy, které tvoří takzvaný výměnný fond, a to jsou vlastně knihy, které krajská knihovna kupuje pro obecní knihovny v kraji, které jim potom zapůjčuje formou výměnných balíčků, takže to je vlastně taková součást naší činnosti. Říká se tomu regionální funkce knihoven, takže součástí toho našeho velkého fondu jsou i tyto knihy, které se půjčují obecním knihovnám ve Středočeském kraji.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže ne všechno přímo na Kladně něco najdeme i v regionu. Vy část publikací dostáváte řekněme zadarmo, část musíte kupovat. Pokud jde o to, co dostáváte, tak povinné výtisky dostáváte ke všem knihám, které vycházejí ve Středočeském kraji a tak ke všem časopisům a deníkům které vycházejí v rámci republiky. To stále by mělo zůstat. Není tlak od vydavatelů, aby třeba se omezovaly ty.

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Zatím je to takhle, nějaký výrazný tak v současné době necítíme, je to dáno zákonem, jak tiskovým zákonem, tak zákonem o neperiodických publikacích u těch neperiodických publikací tedy především knih je to přesně tak, jak jste říkal. Dostáváme povinné výtisky od nakladatelů, kteří mají sídlo ve Středočeském kraji u periodik, to znamená, novin, časopisů je to vlastně z celé České republiky.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kontrolujete, jestli dostáváte opravdu všechno?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Kontrolujeme především ten regionální povinný výtisk, tam se snažíme, abychom byli kompletní. U těch periodických publikací to až tak důkladně kontrolovat ani nelze, ale snažíme se to prostě brát, tak jak bychom měli, podle toho zákona. Na oplátku zase podle knihovního zákona nejsme povinni povinné výtisky trvale uchovávat. To je takzvaný konzervační fond, de facto jakýsi archiv, který tedy půjčujeme pouze prezenčně, to znamená, do studovny a trvale uchováváme, z čehož vyplývá poměrně vysoké nároky na skladové prostory.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Další knihy, ty které nevydávají vydavatelé nebo nakladatelé ve střeních Čechách musíte kupovat, kolik ročně utratíte za knížky?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Ten náš rozpočet na akvizici je mezi 2,5 až 3 miliony korun.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A podle čeho rozhodujete, co koupíte?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Ta naše akviziční strategie je relativně jednoduchá, protože máme snahu kupovat vše, co vychází na českém knižním trhu,pokud to tedy nejsou další vydání a opakovaná vydání. Myslíme si, že ta krajská knihovna by měl být jakýsi zásobník literatury a nejen četby, ale i dalších dokumentů pro Středočeský kraj. Takže ta akvizice je zaměřena takto. Přírůstek dělá v současné době kolem 12 tisíc knih za rok.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Já jsem se díval na žebříček nejpůčovanějších knih loňského roku. Je to zajímavá směsice u těch populárních knih na prvním místě je Analfabetka, která uměla počítat, v té první desítce jsou dvě detektivky od autorky Harryho Pottera. Je tam Husitská epopej, je tam Padesát odstínů, je tam dvakrát Jo Nesbo. Překvapuje vás něco nebo mění se nějak trendy v tom, o co mají čtenáři zájem?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
To překvapivé až tak není, vidím tady na třetím místě právě Vlastimila Vondrušku Husitskou epopej. To jako je ve všech knihovnách Vlastimil Vondruška a dlouhodobě se půjčuje. Ale z toho,co jste četl nebo co jste říkal, tak je vidět, že opravdu jen vědecká knihovna nejsme, ale my jsme si vybrali vlastně ten žebříček beletrie. Máme tady i žebříček odborné literatury.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Možná řekněme pro zajímavost, co mezi odbornými knihami vyhrálo?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Tady máme tedy Obecnou didaktiku. Ale já, když jsem to tak sledoval z delší perspektivy, tak vím, že hodně se půjčujou ekonomické knihy, marketing, a potom také průvodce, taková ta literatura pro turisty.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Speciálně v létě.

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
No, speciálně v létě, ale máme tady vidím zrovna na čtvrtém místě moderní marketing, takže s tím marketingem, ono pedagogika, psychologie, tak zase marketing, tak to jsou taková odvětví, takové obory, které se dlouhodobě půjčují jako hodně. U té odborné literatury, často kupujeme i více exemplářů. U té beletrie většinou kupujeme po jednom exempláři, takže ty žebříčky vlastně jsou trošku takové zkreslující v tom, smyslu, že samozřejmě, pokud si může čtenář půjčit knihu na měsíc, a pokud máme jeden exemplář od titulu, tak pokud by opravdu četl ten měsíc, tak si ji půjčí 12 čtenářů za ten rok, takže ono žebříčky zase nelze na ně tak úplně spoléhat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ředitel Středočeské vědecké, ale fakticky nejen vědecké, knihovny v Kladně, Jiří Mika je dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region. My už jsme říkali, co všechno máte k dispozici. Nejmenovali jsme elektronické knihy. K těm půjčujete i čtečky?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Půjčujeme. Máme tam několik čteček také, ale vlastně půjčujeme elektronické knihy i pro ty čtenáře, kteří mají buďto tablet nebo svojí čtečku, ale půjčujeme je z produkce distributora e-reading, kde tedy je speciální tedy formát, který vyžaduje v podstatě jejich čtečku nebo tablet. V podstatě se to pomalu rozvíjí tato služba. Já osobně jsem čekal, že ten zájem bude o trošku větší, ale je to součást našich služeb už druhým rokem.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale přesto převažují konzervativní čtenáři, kteří mají raději papíry.

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
V tuto dobu pořád ještě papír, ano.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Na druhé straně digitalizované fondy, to je samozřejmě trend. I vy se digitalizaci knih věnujete. Kolik toho a co vlastně digitalizujete?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Digitalizace je teď v knihovnách velké téma. Digitalizuje se v podstatě ve všech větších knihovnách. Jsou velké národní projekty, z nichž vzniká národní digitální knihovna. K tomu projektu se věnuje především Národní knihovna České republiky, a Moravská zemská knihovna v Brně. Krajské knihovny většinou digitalizují ty regionální fondy. U nás je to přesně tak. Digitalizovali jsme nejprve s podporou různých dotací i z ministerstva kultury, potom jsme měli velký digitalizační projekt dotovaný Středočeským krajem. A v rámci toho jsme zdigitalizovali poměrně velkou část regionálních knih a některých titulů časopisů. A od loňského podzimu máme i digitalizační pracoviště přímo u nás v knihovně. Vznikl zase v rámci projektu Středočeského kraje. Je to v podstatě tedy nebo ne v podstatě, ale je to digitalizační pracoviště Středočeského kraje. My tu techniku a software máme za půjčeny od našeho zřizovatele. Není to nijak příliš výkonné zařízení, není to tedy automat,ale spíš máme představu, že tam budeme digitalizovat takové ty vzácnější dokumenty, a už jsme i začali. Digitalizujeme jednak tedy z našeho fondu, jednak ze sbírek dalších příspěvkových organizací Středočeského kraje pro muzea.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A k těmhle těm naskenovaným dílům se člověk nějak jednoznačně dostane, budete nebo jednoduše dostane, budete je třeba zveřejňovat na internetu?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Pokud jsou to autorsky volná díla, to znamená, autoři jsou 70 let po smrti, tak je možné je zpřístupňovat on-line, ještě je potřeba říct, že zpřístupňujeme v naší digitální knihovně pod systémem Cramerius a pokud jsou tedy volná, tak se mohou čtenáři k nim dostat on-line po internetu, ale pokud volná nejsou, tak podle autorského zákona je možné je číst pouze v prostorách té knihovny, která vlastní originál těch dokumentů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Vraťme se z elektronické budoucnosti do papírové současnosti. Vy máte velký problém s nedostatkem místa. Knihy máte uložené vlastně na 10 místech na Kladně. Dlouho se řeší to, jestli se postaví depozitář. Teď všechno, alespoň podle zpráv z konce roku vypadalo, že je na dobré cestě. Můžete to potvrdit, opravdu se chystá stavba depozitáře?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Je to na dobré cestě, ale samozřejmě zatím to ještě úplně jasné není, protože tam je.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kde je, že do toho skáču, ke tedy teď jste na té dobré cestě?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Teď jsme, řekněme, u nějakého projektového záměru, který je schválený radou kraje a připravujeme tedy postupně projekt. Seběhly se asi tři takové okolnosti. Jednak ta dlouhodobá potřeba, vlastník skladových prostor, protože kromě toho, že jsem na několika místech s tím naším knihovním fondem, tak čtyři z těch depozitářů jsou v pronájmu, takže nás to stojí i nějaké provozní náklady. To nájemné přesahuje už milion korun ročně. Je poměrně komplikované knihy svážet, protože každý den vlastně objíždíme všechny ty depozitáře, najedeme 16 kilometrů při tom, tak aby čtenáři měli knihy, když ne hned, tak aspoň druhý den ráno. A čili to je ta první okolnost, ta dlouhodobá potřeba vlastních skladových prostor, kde by mohl knihovní fond být uložen tak jak má, to znamená, kvalitně, se všemi těmi parametry na jeho ochranu a tak dále. Druhá věc, která se naskytla v podstatě asi před rokem a stále naštěstí trvá. Je nabídka pozemků v bezprostřední blízkosti knihovny, asi 120 metrů od knihovny, což je pro nás velmi zajímavé. Navíc ten pozemek je poměrně velký, takže ten depozitář, pokud by tam mohl vzniknout, tak by měl i příslušné parametry velikost a třetí věc, která se nám teď nabízí, je možnost využití výzvy integrovaného regionálního operačního programu IROP, čili evropských fondů, kde se chystá teď v březnu výzva právě pro krajské knihovny a ta výzva je významně zaměřená právě na stavbu depozitářů. Takže bychom ji velmi rádi využili. Nás zřizovatel je v tomto s námi teď zajedno, takže se snažíme, abychom se na to připravili. Teď se právě jedná o zakoupení toho pozemku. Je to relativně nadějné a musíme si držet palce, aby se to zdařilo, protože, pokud by se zdařilo řešit skladové prostory, tak jednak si myslím, že bychom dokázali zlevnit provozní náklady a využít peníze jinak, třeba zrovna na tu digitalizaci a na rozvoj digitalizačního pracoviště a jednak bychom zajistili kvalitní ochranu knihovního fondu. Zlepšili bychom jeho zpřístupnění, protože ten depozitář by byl hned vedle knihovny a samozřejmě vytvořili bychom si i nějakou rezervu do budoucna na nové přírůstky, a protože velkou část knihovního fondu máme také v prostorách naší hlavní knihovní budovy, což je památkový dům secesní dům z roku 1910, tak přesunutím částí toho fondu do depozitáři bychom si uvolnili i prostor, takže ten dům by se zase mohl rozvíjet pro potřeby našich čtenářů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pokud všechno půjde úplně ideálně, kdy by mohlo být hotovo, kdy by depozitář mohl stát?

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Kdyby šlo všechno úplně ideálně, tak řekněme, že bychom v letošním roce připravili projektovou žádost, kdy by se podařilo získat dotaci, tak by se snad v příštím roce mohlo začít se stavbou počítejme 2019 třeba.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká dnešní host pořadu K věci Českého rozhlasu Region Jiří Mika, ředitel Středočeské vědecké knihovny v Kladně. Díky, že jste byl u nás, zase někdy na viděnou. Na slyšenou.

Jiří MIKA, ředitel, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
--------------------
Já vám děkuji také, na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio