O nejkrásnější nádraží v Evropě se odehrál tuhý boj

13. červen 2019

16. března 1985. S ohlušujícím rachotem a v obrovském oblaku prachu mizí poslední část těšnovského nádraží v Praze. Novorenesanční budova s výstavní centrální halou a dvěma křídly, postavená mezi lety 1872 a 1875 byla hodnocena jako jedno z nejkrásnějších nádraží v Evropě.

Novorenesanční budova byla dílem architekta Karla Schlimpa, profesora vídeňské techniky. Střed budovy byl vyzdoben triumfálním římským obloukem s postranními oblouky a sloupy s alegorickými sochami. V jižním křídle byl ještě reprezentační salon, čekárna a restaurace. Severní křídlo sloužilo jako příjezdový trakt a byly zde umístěny kanceláře. Honosná výzdoba byla i uvnitř odjezdové haly.

Poslední vlak odsud odjel do Turnova 1. července 1972. Cestující se už s krásami budovy nikdy nepokochali. Severní křídlo šlo k zemi prakticky okamžitě po ukončení provozu kvůli stavbě severojižní magistrály.

Zbylá část budovy se měla proměnit nejprve v železniční muzeum, později v další část muzea hlavního města Prahy. Jednu dobu měl navrch ambiciozní plán budovu pootočit a dostavět. Později se uvažovalo o vysokoškolské menze. Jenže postupující roky se na budově podepsaly a kolem chátrající budovy chodili a jezdili soudruzi na nedaleký ústřední výbor komunistické strany. Namísto chátrajícího nádraží ale chtěli raději chodit parčíkem.

Z budovy byla sňata památková ochrana a nejcennější části odvezeny do Lapidária. 16. března 1985 v ranních hodinách zmizely poslední zbytky nejkrásnějšího nádraží z mapy Prahy.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...