O své cestě na pozici ředitelky divadla hovořila Janeta Benešová

6. říjen 2015

V úterý 6. října 2015 byla hostem pořadu „K věci“ ředitelka Městského divadla v Mladé Boleslavi Janeta Benešová.

Moderátor Tomáš Pancíř s ní probral její cestu do pozice ředitelky divadla, dojmy z prvních týdnů ve funkci nebo plány na další směřování divadla.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Hezký den. Posloucháte Český rozhlas Region. Začíná další vydání pořadu K věci. Naším dnešním hostem je Janeta Benešová, pověřená ředitelka Městského divadla v Mladé Boleslavi. Dobrý den. Vítejte u nás.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A vy jste do konce července byla ředitelkou jedné pražské mateřské školky. Od 1. září jste ředitelkou mladoboleslavského divadla. Je tam něco stejného na tom vést divadlo a vést mateřskou školku?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Určitě. Já si myslím, že v podstatě s tím, že se jedná o příspěvkovou organizaci, tak z toho vyplývají určité procedurální kroky, které vlastně ty příspěvkové organizace mají stejné. Je to komunikace se zřizovatelem, hovory nad, nad rozpočtem, nad směrováním té organizace a určitě je z čeho čerpat a kde brát a využít ty zkušenosti.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Paralela, že by se herci chovali někdy jako malé děti, tak ta v tom není?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
To asi...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Necháváte bez komentáře. Ne, ale teď, teď samozřejmě vážně. Asi každého z našich posluchačů napadne otázka, jak se člověk z pozice ředitelky mateřské školky stane ředitelem divadla?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Já jsem se před tím stala ředitelkou mateřské školy z pozice ředitelky divadla. Takže to bylo z divadla do školky...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Z divadla do školky a zpátky.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
A zase...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A měli bychom dodat, že vy jste byla ředitelkou divadla v Děčíně. Na druhé straně, když porovnáme divadlo v Děčíně a divadlo v Mladé Boleslavi, tak přece jenom je to celkem velký rozdíl. V Mladé Boleslavi je to, jestli jsem dobře počítal, asi sedmkrát více zaměstnanců než kolik bylo v Děčíně, protože v Děčíně nebyl umělecký soubor. Takže v tomto směru je to asi rozdíl?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Je to velký rozdíl, protože Městské divadlo v Děčíně je divadlo stagionového typu, to znamená, že tam pouze přijíždějí hostující soubory a mělo v té době 9 zaměstnanců. Což je samozřejmě neporovnatelně méně oproti mladoboleslavskému divadlu.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kde to je kolem 70.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Ten proces, jak jsem se tam dostala, tak je to velice jednoduché, protože člověk musí reagovat na životní milníky tak, jak přicházejí. Takže ten jeden můj životní milník mě přivedl do divadla v Děčíně a tím, že vlastně tam přijíždějí hostující soubory, jsem se seznámila se souborem mladoboleslavského divadla a Divadlo Mladá Boleslav bylo vlastně jedním ze stálic, které přijížděly do Děčína. Seznámila jsem se s panem ředitelem Skřípkem, s panem Kettnerem, s Petrem Mikeskou.  To byl rok 2011, od kdy se datuje naše spolupráce. Tím, že vlastně ten dramaturgický plán Mladé Boleslavi mě velice vyhovoval a vlastně pojetí inscenací bylo blízké děčínskému divákovi, protože ten byl vychovaný, byly tam vytříbené předplatitelské skupiny a Mladá Boleslav mi do toho velice dobře zapadala, tak ta naše spolupráce byla velice úzká a v podstatě...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A teď tedy po těch 14 letech...

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Bylo na co...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Si na vás vzpomněli.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Tak, ale i mezi tím jsme spolupracovali. Po svém třetím těhotenství jsem zjistila, že s miminkem tuhle tu práci dělat nejde. Jsem vystudovaný pedagog, a tak jsem nastoupila do školky a zde byl vyhlášen konkurz na místo ředitelky, do kterého jsem se přihlásila.Tak jsem se stala ředitelkou mateřské školy. A dneska už je dceři 12, takže vlastně jsem s ní odrostla to její dětské období coby ředitelka MŠ.  I v té době jsme spolupracovali třeba s Petrem Mikeskou, protože jeho inscenace pro děti jsou velice pěkné a já jsem velice ráda zvala kvalitní hostující soubory i do mateřské školy právě pro tahleta malá provedení přímo v našich prostorách. Naše spolupráce tedy nebyla přerušena. Já jsem samozřejmě věděla, co Mladá Boleslav dělá a když nastala tato situace a byla jsem oslovena, velice ráda jsem tuto nabídku přijala.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jak obtížné bylo domluvit se s vedením města? Protože chápu tedy, že už delší dobu jste byli sladěni s vedením, s uměleckým vedením divadla, ale jak probíhalo to slaďováním s vedením Mladé Boleslavi?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Já toto vnímám velice, velice pozitivně, protože nabídka přišla od uměleckého šéfa Pavla Kheka a režiséra Petra Mikesky a já jsem byla velice poctěna touto nabídkou Samozřejmě jsem čekala na reakci pana ředitele Skřípka, se kterým jsme se znali a čekala jsem vlastně co on na to. Byla jsem velice potěšena, že i on byl zajedno, protože věděl, s kým má tu čest, takže jsem byla velice ráda a vlastně nás čekalo to, že to poslední rozhodnutí musí padnout ze strany města. A je velice sympatické, že radnice si v podstatě uvědomovala stejně tak jako divadlo, že nechce žádnou dramatickou změnu, že nechce otočení kormidla toho, co divadlo dělá, razantní...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená, že máte zajistit kontinuitu.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Razantním směrem. Tak. Protože vlastně to, co se může odehrát třeba v Praze, že můžete úplně změnit kormidlo, můžete ten dramaturgický plán nebo pojetí vůbec zpracování inscenací změnit k obrazu režiséra nebo nového vedení, tak v Mladé Boleslavi je velice citlivé, protože my víme, že se jedná o velice tenký led. Víme, kolik je zde předplatitelů. Tam je velice úzký vztah mezi, mezi...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A víte, že je nesmíte ztratit.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Mezi inspektorkou hlediště, paní uvaděčkami, publikem - a tato vazba velice tenká by se lehce mohla přetrhat a víme, jak je strašně těžké předplatitele získat zpátky. To znamená, že my nic takového dopustit nechceme, spíše chceme spolupracovat s divákem a plnit jeho přání. Ale posouvat ho samozřejmě někam dál.  A v podstatě to rozhodnutí radnice měla v kompetenci. Nejsem ředitelka, jsem pověřena vedením a řízením. Já samozřejmě do toho vstupuju s tím rizikem a nejistotou pro mě, protože mám smlouvu na dobu určitou, na rok. A je to samozřejmě nejistota pro mě, ale protože je to taková výzva, která se neodmítá, tak i přesto jsem ji přijala a jsem tomu ráda a výběrového řízení se samozřejmě chci zúčastnit.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Naším dnešním hostem, hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region je pověřená ředitelka Městského divadla v Mladé Boleslavi Janeta Benešová. Pojďme teď k vašim plánům. Vy už jste to naznačila, že vaším cílem je zachovat kontinuitu, to znamená, že revoluce rozhodně nebude. Měla jste vůbec nějakou šanci zasáhnout do té probíhající sezóny? Já už jsem říkal v úvodu, vy jste nastoupila 1. září. Je už teď něco podle vašich not?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Bylo to teda velice rychlé, protože já jsem 1. září nastoupila do funkce, ale z produkce jsem dostala jasný pokyn, že veškerá loga na programech musí být uzavřena k 31. srpnu. Takže v podstatě čas vůbec nebyl a my jsme si vzali velké sousto, které si myslím, že, nechci to zakřiknout, ale které se nám snad daří naplnit. V srpnu jsem byla již zaměstnancem divadla, nikoliv v pozici vedení, což bylo pro danou situaci komplikací, nicméně nějaké kroky již jsem učinit mohla...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co tedy už je vaše dílo?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Moje dílo je ty věci, které se dějí okolo první premiéry, kterou je inscenace MIKVE izraelské autorky Hadar Galron. Ta přijala mé pozvání, a protože již tady byla dvakrát u příležitosti premiéry ve Stavovském divadle, kde hraje hlavní roli Iva Janžurová a zároveň u realizace inscenace Divadelního spolku Kroměříž, kde hraje Jana Štěpánová hlavní roli. Hadar Galron přijala mé pozvání. My si uvědomujeme, že tato oblast je pro nás opředena velikým tajemstvím a v podstatě neznalostí této problematiky. Uspořádali jsme řadu doprovodných akcí, ať to jsou besedy se studenty, které proběhly v tomto týdnu na středních školách v Mladé Boleslavi, bude následovat návštěva veřejné generálky pro studenty a následně po této veřejné generálce studenti budou moci se přímo v anglicky vedené besedě sejít přímo s Hadar Galron. Zapojili jsme do tohoto projektu další mladoboleslavské kulturní instituce tak, aby v podstatě ty informace o Izraeli byly pro tuto inscenaci doplňující.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A výsledkem je tedy celý projekt Dny Izraele v Mladé Boleslavi, který probíhá v tomto a příštím týdnu. Máte nějaké vlastní tipy a nějaké nápady, jaké další hry zařadit do vašeho repertoáru?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Úplně v podstatě toto není moje kompetence, protože dramplán...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže do toho vůbec šéfdramaturgovi nebudete lidově řečeno kecat?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
No tak dramplán samozřejmě už mi byl předložen. Je hotov nejenom letošní, ale příští a myslím si, že v náznacích i přespříští. V divadle to je tak, že jo, že vlastně už teď žijeme prosincem, ne-li lednem, ale...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale je to tedy tak, že tam pověřená ředitelka nedodává své tipy, zkrátka necháváte to na tom, co připravili kolegové. Chápu to dobře?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Nechám na uměleckém vedení a rozhodně jsem jako ne, nedělala nějaké razantní škrty. Ani mi to nepřísluší. Nicméně probíhá dialog a tvůrčí komunikace...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Debata.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Mezi uměleckým vedením.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Měla jste vůbec už šanci vidět všechny hry, které máte na repertoáru?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Myslím, že mi chybí asi 2, které jsem neviděla.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Která je vaše nejoblíbenější?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Oslovil mě velice Marvinův pokoj, který již je po derniéře a moc se mi líbí asi Chaplin teď nově. A tím, že vlastně u inscenace MIKVE jsem nyní u zrodu, tak mě velice zasahuje.  Myslím, že divák, který přijde na představení, tak v tuto chvíli by neměl být zklamán z žádného divadelního zážitku.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co jiného člověk může čekat od pověřené ředitelky. Chystáte nějaké personální změny, nebo když jste převzala to divadlo, nacházíte tam třeba nějaké problémy?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Prvoplánovitě vlastně nikoliv, ale v okamžiku nástupu do této pozice, se tomu člověk asi nevyhne. Během léta podala výpověď paní ekonomka s paní účetní, což byl veliký zásah. V okamžiku kdy vlastně odchází tři osoby z takto významných pozic, tak upřímně to situace není jednoduchá.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A chápu tedy dobře, že tím spíš nechcete zbavovat další lidi jejich postů?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Tak to určitě ne, ale vstupují do toho zase třeba herecké nabídky, kde samozřejmě víme, že do Mladé Boleslavi se jezdí pro dobré herce, tak samozřejmě když nějaký herec je hodně dobrý, tak to pražské divadlo po něm sáhne. Třeba jsme přišli takhle v minulých letech o Veroniku Kubařovou. Přejme jí posun dál.  Letos je to Nina Horáková, která odešla. Přijali jsme Alenu Bazalovou, Hanu Marii Marouškovou a Sandru Černodrinskou, takže soubor bude zase posílen...

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A bude zase koho přetahovat do Prahy. Na závěr ještě jedna věc. Vy už jste to naznačila, ale přesto jasně. Vy jste pověřená v tuto chvíli, na jaře bude výběrové řízení. Jste 100% rozhodnutá, že se zúčastníte toho konkurzu?

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Ano, určitě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region byla Janeta Benešová, pověřená ředitelka Městského divadla v Mladé Boleslavi. Díky, že jste byla tady u nás. Zase někdy na viděnou. Na slyšenou.

Janeta BENEŠOVÁ, pověřená ředitelka Městského divadla Mladá Boleslav
--------------------
Já taky děkuju. Na shledanou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
S využitím elektronického přepisu pořadu od firmy NEWTON Media a.s.

Spustit audio