Obecní dům je perlou pražské secese. Jeho interiéry zdobí umění i řemeslná dovednost

13. listopad 2020

Obecní dům v Praze stojí na místě, kde býval kdysi příkop coby součást středověkého opevnění oddělující Staré Město od Nového. Václav IV. tam nechal roku 1380 vybudovat novou rezidenci českých králů. V lednu 1912 byl na místě bývalého Králova dvora slavnostně otevřen Obecní dům. Na počátku jeho budování stála touha zámožných Pražanů českého původu po novém reprezentativním kulturním a společenském centru.

Obecní dům byl ve své době technologicky progresivní, velmi moderní a zároveň rozsáhlou stavbou, větší než Národní divadlo nebo Rudolfinum. Bylo v něm 28 elektrických a hydraulických výtahů, vzduchotechnický systém s dálkovým ovládáním, potrubní pošta, centrální vysavač, moderní telefonní ústředna, výrobna ledu, chladnice i nejmodernější kuchyně. Byly zde i jedny z největších elektricko-pneumatických varhan v celé monarchii. Poprvé v něm bylo v takovém rozsahu použito linoleum.

V interiérech Obecního domu jsou zastoupena všechna známá umělecká řemesla, jejichž výrobky svědčí o smyslu pro krásu a účelnost: vitráže, hodiny, dřevěné a keramické obklady, přírodní a umělé mramory, soubory volného nábytku, zrcadla, draperie, kryty topení a vzduchotechniky a především sestavy svítidel z barevných kovů a skla.

Primátorský sál v pohledu od balkonu

Obecní dům je dokladem nevídané umělecké i řemeslné dovednosti a kvality. Síně a salonky jsou dokonalými secesními interiéry, které zdobili přední malíři a sochaři jako Mucha, Preisler či Šaloun. Nad mohutným secesně zdobeným hlavním vchodem uvidíte lunetovou mozaiku Karla Špillara představující oslavu Prahy. Na římse nad ní je nápis, citát Svatopluka Čecha: Zdar Tobě Praho! Vzdoruj času zlobě, jak odolalas bouřím všem! A znak města Prahy.

Obecní dům zažil historické mezníky

V obdivované perle pražské secese se v roce 1918 psala historie. Portréty takzvaných Mužů 28. října Soukupa, Rašína, Švehly, Stříbrného a Šrobára zdobí v Obecním domě desku s plaketami. Zde se 28. října 1918 ujal vlády Národní výbor. Mezi 26. listopadem a 7. prosincem 1989 se v Obecním domě uskutečnila tři z devíti klíčových jednání mezi delegacemi Občanského fóra a komunistické vlády v čele s premiérem Ladislavem Adamcem.

Kupole nad hlavním vchodem do Obecního domu

V Obecním domě se můžete zaposlouchat do hudby v podání význačných umělců na koncertech a hudebních festivalech, zatančit si na plese, obdivovat nové kolekce šatů na módních přehlídkách nebo se účastnit konferencí.

Při prohlídce Obecního domu navštívíte salonky a sály, které jezdí obdivovat turisté z celého světa: Smetanovu síň, Cukrárnu, Slovácký nebo Orientální salonek, Salonek Boženy Němcové, Grégrův, Palackého, Primátorský, Riegrův a Sladkovského sál. Tím nejproslulejším je asi Primátorský salonek, kde fresky, drapérie, světla, vitráže, vše, co kolem sebe uvidíte, je dílem Alfonse Muchy.

Virtuální prohlídky se prozatím můžete zúčastnit na www.obecnidum.cz.

Spustit audio