OBR

8. prosinec 2003

Slovo obr, shluk pouhých tří hlásek, v sobě skrývá nečekaně bohaté jazykové zákulisí. Základní význam slova obr je "pohádková bytost neobyčejné výšky a síly", přeneseně od toho se pak obr ale říká i skutečně existujícím vysokým a silným osobám. Obři pak mohou být i králíci, existuje například odrůda belgický obr, v astronomii je obr přesný termín, který označuje hvězdu třídy svítivosti III.

Zajímavější je původ slova obr. Je to slovo západoslovanské, Slováci říkají obor, Poláci olbrzym, z něhož naši obrozenci utvořili výraz olbřímí, Slovinci óber a v hornolužičtině se velký člověk označuje slovem hobr. Jiní Slované taková či podobná slova v tomto významu nemají. Což je jeden z důvodů, proč mnozí etymologové vykládají původ slova obr z názvu příslušníků kmene, se kterým Západoslované a právě jen Západoslované přišli do úzkého styku, totiž ze jména Avarů. Obr je změněné Avar, říkají tito badatelé.

Než uvedu protinázor, pokusím se v co největší stručnosti říct, kdo to ti Avaři vlastně byli. Kočovníci turkotatarského původu, kteří přišli na východ střední Evropy a roku 568 v Karpatské kotlině ve středním Podunají založili říši, kterou pak za necelých 250 let zničil Karel Veliký. Během pobytu ve střední Evropě se Avaři stýkali se zde žijícími Slovany, ty dva dejme tomu národy někdy bojovali proti sobě, někdy bok po boku. Kam potom Avaři zmizeli, se vlastně neví. Možná i my máme v sobě něco avarské krve.

Ale vraťme se k teorii, že slovo obr pochází od slova Avar. Obr rovná se Avar, Avar rovná se obr. Jinými slovy: Avaři byli lidé mimořádně vysokých a silných postav. V Machkově etymologickém slovníku se k tomu cituje z jedné vědecké práce z roku 1960: "Soudobí historikové, zejména byzantští, věnovali mnoho pozornosti vnějšímu vzhledu i chování a povahovým vlastnostem avarských kočovníků... Avšak v žádném ze současných svědectví není ani zmínky o tom, že by se byli Avaři vyznačovali nápadně vysokým vzrůstem." Ani archeologické nálezy prý nenasvědčují tomu, že by avarské kostry byly delší a mohutnější než kostry jiné.

Pokud tedy není ta hezká teorie Avar rovná se obr pravdivá, musíme se smířit s tím, že slovo obr buď pochází řeckého obrimos, silný, násilný, což ale současným etymologům připadá "málo přesvědčivé", nebo že je tu souvislost s gótským abrs, silný, mocný, což dnešní etymologové vidí jako "nejasný vztah". Jinak řečeno, s původem slova obr a od něj odvozených běžných slov obří, obrovský a olbřímí, je to nejasné. Možná slovo obr čeká na etymologa, který se ještě nenarodil.

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.