Ochránci přírody už znají příčinu úhynu raků v kutnohorské říčce Vrchlici

19. prosinec 2014

Několik desítek chráněných raků uhynulo na přelomu srpna a září v kutnohorské říčce Vrchlici. Příčinou byla nákaza račím morem. S tímhle zjištěním přišla na základě rozborů Česká inspekce životního prostředí.

V řece uhynuli chránění raci říční, kteří v Česku patří ke kriticky ohroženým druhům. Uhynulé raky viděli mezi prvními děti.

Školáci tehdy přišli pomoct s úklidem břehů říčky Vrchlice, která protéká kutnohorským údolím a patří k oblíbeným výletním cílům. Dospělí ochránci přírody chtěli dětem ukázat raka říčního, na zhruba půl kilometrovém úseku ale objevili samé mrtvé korýše.

Výsledky šetření tak nepotvrdily původní spekulaci, že citlivé a kriticky ohrožené raky říční mohla zabít znečištěná voda. Rozbory vzorků uhynulých zvířat, které prováděli odborníci z Přírodovědecké fakulty pražské Univerzity Karlovy, tuto možnost vyloučily a naopak potvrdily výskyt račího moru ve Vrchlici.

Račí mor je smrtelné onemocnění pro původní evropské druhy raků. Infekci přenáší raci původně ze Severní Ameriky. Ti byli do Evropy zavlečeni a dnes je můžeme najít ve většině evropských zemí.

Právě severoamerické druhy raků jsou velmi odolné k akutní fázi onemocnění. Bohužel, naši původní korýši - rak říční a rak kamenáč - reagují jinak a nákaza je zabíjí.

Zatím jedinou ochranou je prevence šíření nákazy. Pokud se někde vyskytne akutní forma onemocnění, je třeba především udělat všechno pro to, aby se choroba nešířila dál.

autor: Michal Trnka
Spustit audio