Od hradu Kost vede malebné údolí Plakánek. Prochází jím naučná stezka a v noci se v něm ozývá pláč

20. říjen 2023

Skalnaté a vesměs borovým lesem obklopené romantické údolí Plakánek pod gotickým hradem Kost patří k nejkrásnějším v Českém ráji. Pojmenováno bylo podle rodiny Plakánků, kteří zde za Heřmana Černína v 17. století pálili dřevěné uhlí. K nezvyklému názvu se ale váže i řada pověstí.

Pochmurné jméno se ke krásnému údolí příliš nehodí, ale zároveň mu dodává atmosféru jakéhosi smutného tajemství. Jedna z pověstí vypráví o chudé dívce, kterou svedl hradní úředník, což nezůstalo bez následků. Děvče, které nevědělo, co si počít, prý novorozence zaživa zahrabalo v údolí. Dodnes se tu proto v noci ozývá dětský pláč.

Ale mohou tam také naříkat odsouzenci z hradní mučírny nebo nešťastná vdova či dívka, kterou opustil milý. A konečně je tu ještě jedno možné vysvětlení uplakaného jména: v údolí bydlel uhlíř, který pálil dřevo v milířích, a z kouře slzely oči.

Údolí Plakánek nabízí mnoho přírodních krás. Díky naučné stezce, kterou v roce 2015 vybudovala Agentura ochrany přírody a krajiny a Správa CHKO Český ráj, se o něm dozvíte spoustu zajímavostí. Na trase dlouhé půl druhého kilometru je celkem 11 zastavení. Vede většinou po písčité cestě, v nejvlhčí části je povalový chodník. Stezka Přírodní rezervací Údolí Plakánek začíná u hradu Kost a pokračuje až za Oborský rybník.

Naučná stezka Údolím Plakánek vede kolem rybníku Oborský

V přírodě Plakánku  jako v pohádce

První zastavení stezky je jen kousek od hradu Kost. Dozvíte se tu mimo jiné, co byste měli cestou respektovat. Mezi pískovcovými skalami se dostanete ke studánce Skalka, kde se můžete občerstvit přímo z pramene vytékajícího z pískovce. Další tabule vás pak postupně seznámí s místní vzácnou květenou i chráněnými živočichy a také s geologií Plakánku.

Důležitým fenoménem tohoto údolí je voda. Ať už je to rybník, mokřadní louky nebo říčka Klenice, jejíž název je odvozený od javoru klenu a ve které kromě raka žijí i různé druhy vodních brouků a dalších živočichů.

Jedno z jedenácti zastavení na naučné stezce v Plakánku přibližuje život v místním rybníku

Nejvlhčí část údolí přejdete suchou nohou díky povalovému chodníku, aby se vám pak zanedlouho otevřel pohled na rybník Oborský (Pilský) o rozloze 2,4 hektaru, ale také na chalupu herce a komika Josefa Dvořáka.

U rybníka naučná stezka končí. Dojít ale můžete do Střehomi, kde se zachoval vodní mlýn, který si zahrál ve filmu S čerty nejsou žerty. Pokud se nechcete údolím vracet k hradu Kost stejnou cestou, vydejte se dál po žluté turistické trase a u rozcestníku Plakánek-údolí pokračujte po modré do tmavého a vlhkého Veseckého Plakánku. Najdete tam bývalý skalní mlýn a pískovcový lom. Odsud pak vystoupáte do vesničky Vesec, proslulé lidovou architekturou roubenek, které už mnohokrát posloužily i jako filmové kulisy.  

Po naučné stezce Přírodní rezervace Údolí Plakánek se můžete vydat pěšky, i s kočárkem. Cyklistům a jezdcům na koních je tato trasa zapovězena zákazem vjezdu. Pěšky se do Plakánku dostanete také z Vesce, ze Sobotky nebo z nedalekých Libošovic, kde je vlaková zastávka.

Spustit audio