Ombudsmanka Šabatová: Ve Škvorci u Prahy vznikly nepovolené domy, selhala veřejná správa

5. prosinec 2019

Ve Škvorci v okrese Praha-východ investor podle veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové vykácel stovku stromů a po nepovolených terénních úpravách postavil domy, které také nelegálně napojil na vodovod. Jde o masivní selhání veřejné správy, uvedla dnes v tiskové zprávě Šabatová. Uvedla, že nečinný byl především stavební úřad Úvaly a Krajský úřad Středočeského kraje.

"Není pochyb o tom, že terénní úpravy a stavební práce, které investor prováděl, vyžadovaly povolení podle stavebního zákona a investor o něj ani nepožádal. Nezákonnou činnost prováděl před zraky úřadů dlouhodobě a úřady nezasáhly s dostatečnou razancí, nevyužily zákonné prostředky, které mají. Umožnily tím investorovi nerušeně pokračovat, zrealizovat své záměry a z nezákonného jednání profitovat. Je to naprosto tristní," uvedla Šabatová.

Bývalý zástupce ombudsmanky zjistil, že se stavební úřad dozvěděl o nepovolených terénních úpravách už v roce 2015. Podle Šabatové ale nezakročil včas a s dostatečnou razancí. Ani další správní úřady jako vodoprávní úřad, orgán ochrany přírody a krajiny, orgán odpadového hospodářství podle Šabatové nebyly důsledné. Měly sice podle ní snahu zakročit vůči nekázni investora, ale jejich snaha přišla vniveč.

Investor podle ombudsmanky provedl na území obce Škvorec bez povolení rozsáhlé zásahy v terénu, vykácel stovku stromů, zasypal chráněné údolní nivy Škvoreckého potoka odpadem a na provedených terénních úpravách zahájil výstavbu rodinných domů, kterou v podstatě dokončil. Nepovolené a nezkolaudované stavby pak neoprávněně připojil na vodovod a kanalizaci v cizím vlastnictví a rozparcelované pozemky i stavby rozprodal.

Stavební úřad má podle Šabatové povinnost zajistit respektování zákona i vůči novým vlastníkům, pokud nepovolené stavby užívají. Pokud úřad kontrolní prohlídkou zjistí, že vlastník-stavebník užívá nepovolenou stavbu, je povinen ho vyzvat k ukončení jejího užívání, a pokud to nesplní, zakáže mu užívat stavbu správním rozhodnutím, které by měl vymáhat pokutami. K tomu však podle Šabatové nedochází, přestože stavby užívány jsou.

Krajský úřad se ale podle vyjádření, které má Český rozhlas k dispozici, se se závěry ombudsmanky neztotožňuje. Krajský úřad z pozice správního a odvolacího správního orgánu rozhodoval o podaných odvoláních a reagoval na podané podněty, které se týkaly namítané nečinnosti stavebního úřadu. Není ale oprávněný metodicky zasahovat do neukončených správních řízení, která vede prvoinstanční stavební úřad, protože by tím mohly vzniknout pochybnosti o jeho nepodjatosti v případném odvolacím řízení.

Vyjádření stavebního úřadu v Úvalech Český rozhlas zjišťuje.

autor: Monika Horská | zdroj: ČTK
Spustit audio