Ostravská zoologická zahrada slaví sedmdesát let. Původně byla jen zookoutkem pro děti horníků

13. září 2021

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava. Tak zní oficiální název letošního jubilanta, ostravské zoo. I po sedmdesáti letech představuje toto místo oblíbený výletní cíl mnoha místních i turistů. A to nejen za zvířaty, ale i za pestrou rozmanitostí stromů, keřů a bylin.

Ostravská zoologická zahrada sice nepatří k nejstarším u nás, prvenství drží Zoo Liberec, ale rozhodně se dá zařadit mezi nejrozsáhlejší. V současné době chová na zhruba sto hektarech více než čtyři tisíce zvířat. Její začátky přitom byly opravdu skromné.

V poválečném nadšení a prudkém rozmachu hornictví na Ostravsku začali budovat právě horníci z dolu Zárubek a Alexander tak zvaný Hornický sad v Ostravě-Kunčičkách. Toto místo mělo sloužit k rekreaci pracujících lidí a jejich rodin. A protože děti mají rády zvířata, byl tam už v roce 1949 zřízen malý zookoutek. K prvními chovaným zvířatům patřil jeden srnec, dvě srny a pět bažantů.

Až o dva roky později, 26. října 1951 byla schválena první zřizovací listina a Ostrava měla oficiální zoologickou zahradu. Pravda, potýkala se s mnoha těžkostmi, nedostatkem místa, stavebního materiálu i potravy pro chovaná zvířata, ale návštěvnost byla podle dobových fotografií opravdu vysoká. Zejména ve chvíli, kdy pražská zoo poskytla osmiměsíční mládě slona indického Pepíka.

Od chovu zvířat k jejich záchraně

Už od samého počátku bylo jasné, že bude nutné najít jiné, větší a vhodnější místo. Uvažovalo se o Bělském lese, Radvanicích nebo Vřesině. Zvítězil ovšem areál Velkého ostravského lesa na Slezské Ostravě, kam chodí návštěvníci dodnes. A to od jejího oficiálního otevření 1. května 1960.

Za sedm desítek let se tedy změnilo nejen místo a podoba ostravské zoo, ale k největším změnám došlo u jejího poslání. Z instituce, která pouze chová zvířata a ukazuje je lidem, se proměnila v moderní ochranářskou organizaci, která pomáhá chránit a rozmnožovat populace ohrožených druhů zvířat chovaných v lidské péči. Na své konto si připsala nejeden chovatelský úspěch. Ostatně s průběžnými zprávami o dění v ostravské zoo se můžete seznámit na jejich webových stránkách.

Za zmínku stojí také fakt, že v roce 2018 byla zoo oficiálně přejmenovaná na Zoologickou zahradu a botanický park Ostrava. Svědčí to o významné péči nejen o zvířata, ale také o rozmanité druhy rostlin.

Spustit audio