Ostravskou Haldu Hrabůvku korunuje jezero s průzračně čistou vodou. Koupání je v něm ale zakázané

29. březen 2020

Haldy k Ostravě neodmyslitelně patří. Spolu s důlními věžemi a kouřícími komíny tvoří tyto uměle navršené kopce typické panorama města. Jednu ze zajímavých hald s velkým turistickým potenciálem byste našli v Hrabůvce. Původně se jí říkalo Stará halda, dnes Halda Hrabůvka.

Na rozdíl od mnoha jiných nevznikla navršením hlušin z těžby uhlí, ale je tvořena převážně struskou z hutní výroby Vítkovických železáren. I když malé množství uhelné hmoty byste v ní také našli, stejně jako nejrůznější odpadní materiál ze zbouraných staveb.

Halda Hrabůvka je ale zajímavá i svým tvarem. Původně se totiž haldy vršily do kuželovitého tvaru. Ty ale často prohořívaly, a tak se začalo s tvořením hald plochých. A to je případ i Hrabůvky. Vršit se přestala až někdy v 90. letech 20. století a od určité doby byla naopak zase odtěžována. V roce 2005 Česká inspekce životního prostředí rozhodla o sanaci celé Dolní oblasti Vítkovice včetně této přibližně sto hektarové haldy. V plánech na její využití se uvažovalo například o golfovém hřišti, cyklostezce či stavbě obytných domů v její jižní části. 

Halda Hrabůvka je volně přístupná ze strany od Hrabové. Stačí zdolat menší kopec a pak už se procházíte po plochém a velice různorodém terénu. Od lesních cest, přes křoviny, travnaté plochy až k nově vybudovanému jezeru. To vzniklo na návětrné straně haldy jako jakási zátka. Halda totiž stále vykazovala termickou aktivitu a vodní plocha má zabránit přístupu kyslíku do uhelné hlušiny. Jezero, kterému lidé přezdívají „Ostravské moře,“ se rozkládá na ploše 4,5 hektaru a zadržuje 180 tisíc metrů krychlových vody, které zde byly načerpány z řeky Ostravice. Čistá voda v atraktivním prostředí láká ke koupání. To je ale v této technické nádrži přísně zakázáno. Dno jezera tvoří podkladní vrstvy a speciální fólie. Podloží ale není stabilní. Kdyby se stalo, že se nějakým způsobem naruší těsnící fólie, voda v nádrži by klesla a plavci by byli v pasti. Po kluzké fólii by nedokázali vyšplhat na břeh.

Ale i když si v jezeře na Haldě Hrabůvka nezaplavete, stojí toto místo rozhodně za návštěvu. Můžete si zde totiž připadat jako u nějakého mořského zálivu kdesi ve Skandinávii. Bezprostřední okolí jezera tvoří stepní porosty. Z vrcholu haldy navíc neuvidíte žádnou městskou zástavbu, pouze panorama Beskyd, další haldu na obzoru a jako typicky ostravský bonus kouřící komíny huti.  

Spustit audio