Ošumělý

3. březen 2005

Popovídáme si dnes o já bych řekl hezkém českém slově ošumělý. Není úplně běžné, ale soudím, že když o někom řeknu, že jeho oblečení vypadalo poněkud ošuměle, budete mi rozumět. Chci říct, že šaty toho člověka byly tak trochu obnošené, že na nich byl vidět jejich věk.

Nebyly vyloženě špinavé nebo snad dokonce roztrhané, byly opotřebované, lehce sešlé. Ošumělé však mohou být nejen šaty a také třeba boty, klobouk či taška, ošumělá, tedy otřelá, může být i fráze, což je spojení, které je doložené u Svatopluka Čecha, ošumělý může být i vtip. Takový ten, co jsme v televizních estrádách slyšeli už tolikrát.

Michal Novotný

Ze slova ošumělý to přímo šumí, a tak je určitě na místě otázka, zda přídavné jméno ošumělý má svým původem něco společného se slovy šumět a šum, která podle Slovníku spisovného jazyka českého pojmenovávají směsici nejasných zvuků jako například při proudění vody, při pohybu větví za větru, a také při pohybu listí na stromech dodávám já. Významová souvislost šumění vody, větví a listí a ošumělosti oblečení či vtipů není zřejmá, a přesto ji Josef Zubatý, náš významný jazykovědec, který působil na konci 19. a na počátku 20. století, viděl. V časopise Naše řeč této souvislosti v roce 1928 věnoval obsáhlý článek. Zubatého vrcholně zajímavé vývody bohužel hodně zestručním, když řeknu, že podle něj má slovo ošumělý v dnešním významu původ ve zvláštním chování listů dubu. Ty na podzim odumřou jako všechny ostatní listy, ale na rozdíl od nich zůstanou na stromě a celou zimu ve větru šumí. Zimní dub s šumicím odumřelým listím, ošumělý strom, vypadá podobně opotřebovaně a tak trochu smutně jako oblečení, které má svou životnost už skoro za sebou. Tato Zubatého hypotéza se dnes pokládá za jednu z možných. Podle jiných slovo ošumělý souvisí se slovesem šoupat, ošumělé šaty jsou ošoupané. Není prý vyloučen ani vliv slova ošuntělý, které je z původem německého šunt, bezcenná věc. A možná prý měl Zubatý pravdu aspoň v tom, že ošumělý vzniklo ze šumět, ale nějak jinak než podle šumících zimních dubů.

Náměty, dotazy a připomínky mi můžete posílat na e-mailovou adresu michal.novotny@rozhlas.cz

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Hurvínek? A od Nepila? Teda taťuldo, to zírám...

Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu Dvojka

3 x Hurvínkovy příhody

3 x Hurvínkovy příhody

Koupit

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“ Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka